Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Luyên tập cùng Phoenix Ngày 12 tháng 12 -2012


..........
(6:59:40 AM) samba8000:  hỗ trợ cho tới thang 6 2013
(7:00:00 AM) phoenix_liveforever: Phj thăng
(7:00:05 AM) phoenix_liveforever: Đó
(7:00:06 AM) samba8000: vì thời gian này mới chỉ là bắt đầu 
(7:00:21 AM) samba8000: mọi thứ chủ yếu sẽ diễn ra trong năm sau 
(7:00:54 AM) phoenix_liveforever: năm sau
(7:00:58 AM) phoenix_liveforever: Mới xây dựng
(7:01:07 AM) phoenix_liveforever: và Phát trjên new earth
(7:01:15 AM) phoenix_liveforever: :-/
(7:01:27 AM) samba8000: yes
(7:01:35 AM) samba8000: tháng này là mở cổng 
(7:01:47 AM) samba8000: năm sau dùng nang lương của cổng xây dựng 
(7:01:52 AM) samba8000: trái đất mới 

(7:02:16 AM) phoenix_liveforever: anh em giờ  găp nhau chào hỏi
(7:02:22 AM) phoenix_liveforever: năm sau làm
(7:03:21 AM) phoenix_liveforever: Ko pit cô nương kiêu kỳ kia
(7:03:27 AM) phoenix_liveforever: Măt mui thê nao
(7:03:38 AM) phoenix_liveforever: :-P
(7:03:58 AM) samba8000: :D
(7:04:12 AM) samba8000: em - anh cần 1 ít lực gia trì 
(7:04:15 AM) samba8000: em luyện đi 
(7:04:21 AM) samba8000: rồi truyền cho anh 1 ít 
(7:04:26 AM) samba8000: anh đi cứu người 
(7:04:36 AM) samba8000: đã bị giảm năng lượng 1 chút rồi 
(7:04:41 AM) samba8000: giúp anh 1 ít nha 
(7:05:14 AM) phoenix_liveforever: Đang keo lên
(7:07:02 AM) samba8000: đang lên dc 1 chút rồi 
(7:07:38 AM) phoenix_liveforever: Oh
(7:09:19 AM) phoenix_liveforever: Thế  nào rồi anh
(7:09:49 AM) samba8000: năng lượng chảy qua các khớp nhanh hơn trước 1 chút 
(7:10:00 AM) samba8000: dễ thở hơn 
(7:10:08 AM) samba8000: anh sáng xung quanh sáng hơn 1 chút 
(7:10:16 AM) samba8000: bớt áp lực trên linh thể 
(7:10:32 AM) samba8000: mới dc 1 chút ah 
(7:10:38 AM) samba8000: :D
(7:10:42 AM) samba8000: em làm đúng rồi 
(7:10:48 AM) samba8000: nhưng chưa dc nhiều 
(7:10:56 AM) samba8000: em cần mạnh hơn thêm 
(7:11:00 AM) samba8000: ;) Ta cùng luyện nha em , bắt đầu nè 
(7:11:24 AM) samba8000: Hoá hiện chân thân 
(7:11:30 AM) samba8000: Hiệp cùng Thượng đế 
(7:11:50 AM) samba8000: Anh - em - thượng đế là 1 
(7:11:55 AM) samba8000: hoà làm 1 
(7:12:05 AM) samba8000: thành 1 khối ánh sáng 
(7:13:58 AM) samba8000: biến thành 1 ống ánh sáng khổng lồ 
(7:14:14 AM) samba8000: nối khối sáng Thượng thiên Trung tâm Vũ trụ 
(7:14:23 AM) samba8000: với mặt trời trung tâm trái đất 
(7:16:04 AM) phoenix_liveforever: Rôi
(7:16:52 AM) samba8000: khai mở Trái tim Vũ trụ 
(7:17:00 AM) samba8000: biển tình thương tràn đầy 
(7:17:15 AM) samba8000: hội đồng minh sư ,gia nhập pháp luyện 
(7:17:17 AM) samba8000: làm đi 
(7:17:20 AM) samba8000: lặp lại 
(7:20:40 AM) phoenix_liveforever: Tim đang có  năng lượng  mạnh
(7:21:52 AM) samba8000: đang mở luân xa tim đó 
(7:22:06 AM) samba8000: mở cổng tim 
(7:22:13 AM) samba8000: mở cổng nang lượng tại tim 
(7:22:13 AM) phoenix_liveforever: Lần nay rông hơn
(7:22:23 AM) samba8000: khai mở LX tim vũ trụ 
(7:22:31 AM) phoenix_liveforever: Đúng
(7:23:08 AM) samba8000: kết nối Thượng thiên 
(7:23:14 AM) samba8000: yêu thương trái đất 
(7:23:21 AM) samba8000: trái tim toả sáng 
(7:23:28 AM) samba8000: năng lượng tràn đầy 
(7:23:43 AM) samba8000: toả khắp châu thân 
(7:23:53 AM) samba8000: lan ra vũ trụ 
(7:24:03 AM) samba8000: yêu thương trái đất 
(7:24:12 AM) samba8000: kết nối thượng  thiên 
(7:24:18 AM) samba8000: khai mở tâm vũ trụ 
(7:24:27 AM) samba8000: pháp thiền thực hành mãi mãi 
(7:24:33 AM) samba8000: không bao giờ dừng lại 
(7:24:45 AM) samba8000: mãi mãi thực hành 
(7:24:51 AM) samba8000: kết nối thượng thiên 
(7:24:56 AM) samba8000: yêu thương trái đất 
(7:25:00 AM) samba8000: trái tim toả sáng 
(7:25:08 AM) samba8000: lan toả càn khôn
(7:26:16 AM) samba8000: hoà cùng vũ trụ 
(7:26:49 AM) samba8000: :x
(7:27:09 AM) phoenix_liveforever: Ok
(7:27:26 AM) samba8000: nhe nhàng cần bằng cơ thể 
(7:27:36 AM) samba8000: cần bằng trên dưới phải trái trước sau 
(7:28:02 AM) samba8000: hào quang xanh lam toả khắp cơ thể 
(7:29:23 AM) phoenix_liveforever: Rôi
(7:29:28 AM) samba8000: :D
(7:29:35 AM) samba8000: thấy sao 
(7:29:44 AM) phoenix_liveforever: Manh lên
(7:29:54 AM) phoenix_liveforever: Tâm vu tru mơ ra
(7:32:08 AM) samba8000: tâm vũ trụ mở ra 
(7:32:37 AM) phoenix_liveforever: Vâng
(7:33:21 AM) phoenix_liveforever: Rât dê chju
(7:33:27 AM) samba8000: kết nối với năng lượng nữ tính trong vu trụ 
(7:33:45 AM) phoenix_liveforever: Nữ tính
(7:34:23 AM) samba8000: Người mẹ Vũ trụ 
(7:35:25 AM) phoenix_liveforever: Rôi
(7:36:09 AM) samba8000: :D
(7:36:12 AM) samba8000: đã quá 
(7:36:13 AM) phoenix_liveforever: Yêu lun
(7:36:16 AM) samba8000: Cha thiên chúa 
(7:36:19 AM) samba8000: Mẹ vũ trụ 
(7:36:25 AM) samba8000: Yêu mẹ lun ? 
(7:36:30 AM) samba8000: :))
(7:36:33 AM) samba8000: =))
(7:36:41 AM) phoenix_liveforever: Bá đao wa
(7:36:45 AM) samba8000: đương nhiên là vậy rồi 
(7:36:55 AM) phoenix_liveforever: Gaia sợ  kham kô nổi
(7:37:17 AM) samba8000: Biến gaia làm mẹ vũ trụ 
(7:37:27 AM) samba8000: là biểu hiện của Cha Thiên chúa 
(7:37:48 AM) phoenix_liveforever: Ôi trơi
(7:37:53 AM) samba8000: Gaia là cân bằng năng lượng nam tính và nữ tính trong vũ trụ 
(7:38:19 AM) samba8000: là nơi xinh đẹp cân bằng và hoàn hảo trong vũ trụ 
(7:38:37 AM) samba8000: nơi đầy đủ năng lượng âm dương trong càn khôn
(7:39:05 AM) phoenix_liveforever: hjhj
(7:39:06 AM) samba8000: GAIA là OMEGA
(7:39:08 AM) phoenix_liveforever: Ngịch  lm
(7:39:10 AM) samba8000: Là ALPHA
(7:39:14 AM) phoenix_liveforever: Teen nưa
(7:40:06 AM) phoenix_liveforever: A em mình  bá đạo trên từng hạt gạo
(7:40:34 AM) phoenix_liveforever: A samba papy nhj
(7:40:39 AM) phoenix_liveforever: :))
(7:41:59 AM) samba8000: =))
(7:42:02 AM) samba8000: chơi đi 
(7:42:05 AM) samba8000: vui mà 
(8:42:29 AM) phoenix_liveforever:  samba papy có khác
(8:43:28 AM) phoenix_liveforever: :-P
(7:44:05 AM) samba8000: :-*:-*:-*
(7:44:09 AM) samba8000: cám on em trai 
(7:44:11 AM) samba8000: hihihiih
(7:44:16 AM) samba8000: tâm anh rất vui 
(7:44:25 AM) phoenix_liveforever: A chăx lam ngj si roai
(7:44:28 AM) phoenix_liveforever:Đội  Mũ  phớt
(7:44:35 AM) phoenix_liveforever: kính 1 măt
(7:44:40 AM) samba8000: :D
(7:44:42 AM) phoenix_liveforever: Như hình em gưi
(7:44:47 AM) samba8000: mặc áo hello kitty 
(7:45:05 AM) samba8000: đi giày 1 chiếc như bồ đề đạt ma
(7:45:11 AM) samba8000: :))
(7:45:20 AM) samba8000: 1 tay cầm quạt ba tiêu 
(7:45:21 AM) phoenix_liveforever: Măx vest
(7:45:26 AM) samba8000: 1 tay cầm laptop 
(7:45:45 AM) phoenix_liveforever: Trưởng hội sợ vợ
(7:46:00 AM) phoenix_liveforever: chị nhà làm  trùm hội
(7:46:05 AM) phoenix_liveforever: Đàn á p
(7:46:23 AM) samba8000: =))
(7:46:58 AM) phoenix_liveforever: Ghê lam
(7:47:11 AM) samba8000: hihihi
(7:47:15 AM) samba8000: stop 8 
(7:47:19 AM) samba8000: để anh dịch bài 
(7:47:23 AM) samba8000: :))
(7:47:40 AM) phoenix_liveforever: Ok
(7:47:43 AM) phoenix_liveforever: Pipi

1 nhận xét: