Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Kết nối với Năng lượng Trái Đất.Kết nối với Năng lượng Trái Đất. Một vấn đề quan trọng. 
Cameron Day, Ngày 24 Tháng 6 năm 2014.


Một kiến thức cơ bản nhất, có tính phổ quát và có tầm quan trọng lớn đối với những người đang tìm kiếm Thức tỉnh Tâm linh là cần phải kết nối với Năng lượng Đất, bằng cả mức năng lượng và thể chất. Bạn có thể tìm đọc thấy nhiều người nói về những loại thực phẩm giúp họ cảm thấy tiếp đất tốt hơn, hay cách thức dành thời gian trong tự nhiên đã giúp họ thiền định với năng lượng Đất hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy một xu hướng trong những năm gần đây, là mọi người đang đang rất không có kết nối với Đất Mẹ. Thậm chí còn có những cách thức tu tập khuyến khích những học viên của họ thực hành những hoạt động "tinh thần" mà rất không Kết nối với Năng lượng của Đất Mẹ .

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Sananda: Tự do lựa chọn và Phục vụ.


Sananda: Tự do lựa chọn và Phục vụ.

Ngày 18, Tháng Bảy 18, 2014
Dẫn kênh : Kathryn E. May

Chúa Sananda nói :

Tự do lựa chọn: 
Trong sự phát triển tâm hồn và phát triển cá nhân của bạn, thì sự lựa chọn những gì phù hợp với bạn là một bài học trải dài suốt cuộc đời. Bây giờ đây, bạn đang học những bài học sâu sắc hơn. Bạn cần học để lựa chọn những gì thực sự phù hợp với bạn. Lựa chọn những gì làm cho trái tim của bạn ca hát - và điều quan trọng hơn là lựa chọn của bạn làm sao phải trùng với những điều tốt đẹp rộng lớn hơn. Khi học được cách lựa chọn hành động như thế, bạn thực sự trưởng thành. Khi học được cách lựa chọn như thế, bạn sẽ vững vàng vượt được qua những cám dỗ của cuộc sống .