Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Thông điệp SaLuSa - 30:07:2013


Thông điệp SaLuSa - 30:07:2013

Nhiều điều đang được đẩy nhanh tiến độ ở trong thực tế của bạn. Đó chắc chắn là một trong những dấu hiệu cho thấy chuyển đổi của bạn thành Sinh mệnh  ý thức đầy đủ, đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đang ở đây để nhắc nhở bạn về điều này. Các thay đổi đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi bạn có thể kết nối đầy đủ với Thiên Tính Bản Tâm của bạn, cũng như kết nối hoàn hảo với tất cả. Sau đó, chúng tôi sẽ giúp bạn nhớ lại cách để sử dụng tất cả sự hiểu biết đó. Mọi thứ là có sẵn cho bạn.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Adama: Thời điểm là đây.

Adama

Adama: Thời điểm là đây.
Nhịp tim tập thể của nhân loại

Chúc mừng các Minh sư tương lai,

Sự thay đổi của Hành tinh mà bạn đang bước đi trên đó là rất lớn, lớn bao giờ hết. Lớn nhất từ trước tới nay, kể từ khi con người được phép chứng kiến ​​mọi thứ trong hiện thân vật chất này. Toàn bộ hành tinh sẽ di chuyển vào một mức độ cao hơn của rung động chiều không gian. Tất cả những gì đang xảy ra với Trái đất thân yêu của bạn, thì cũng xảy ra với toàn bộ vũ trụ. Tuy rằng chuyên đổi là thực sự lớn nhưng đó vẫn là sự thật và nó vẫn chưa hoàn toàn hiện rõ đối với nhận thức bình thường của con người, những người vẫn còn đang ở trong ý thức hạn chế.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle. Ngày 24/7/2013.


Cập nhật Sheldan Nidle. Ngày 24/7/2013.


Selamat Balik! Chúng tôi trở lại với nhiều điều để nói. Xã hội toàn cầu của bạn đang bắt đầu quá trình chuyển đổi theo chiều hướng được đã được hoạch định. Đó là xây dựng lại và làm mới tất cả các khía cạnh. Quản trị mới sẽ thúc đẩy một hệ thống tài chính mới. cụ thể là, ở  Bắc Mỹ sẽ ban hành các sắc lệnh quy định của NESARA. Chính phủ mới ở đây sẽ hủy bỏ tất cả các khoản nợ và chấm dứt chế độ nô lệ nợ đói với các cư dân của phần lục địa này. Một mức độ hoàn toàn mới của tự do sẽ ra đời.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Thông điệp SaLuSa - 26:07:2013


Thông điệp SaLuSa - 26:07:2013

Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu. Bạn cũng đã sẵn sàng để giao tiếp với chúng tôi. Bạn có nhận thấy những chuyển đổi mới của bạn không ?  hay đúng hơn là những khả năng phục hồi vừa mới xuất hiện ? Chúng tôi cảm thấy rằng sự phấn khích của các bạn đang tăng lên, cùng với đó là sự tin tưởng chúng tôi cũng tăng. Chúng tôi cảm thấy như vậy.