Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Biophotons: Khoa học về Ánh sáng từ cơ thể.Biophoton - Phần 1 .

Dẫn nhập . 

Trường năng lượng. Hào quang. Aura. Light-Body. Linh thể . Prana . Khí . Nhân điện. Trường sinh học. Năng lượng . Ánh sáng. Tần số rung động của cơ thể ... Nhiều và nhiều danh từ chỉ tới một cái gì đó đang có sẵn xung quanh cơ thể con người mà không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Cái luôn có ở đó mà không thể nhìn thấy trực tiếp, chỉ có thể nghe nói tới, được truyền dậy và chỉ có thể cảm nhận được. Vậy làm cách nào có thể nhìn thấy trực tiếp những thứ đó không ? Khoa học thế kỷ này đã khá tiến bộ , có thể giúp chúng ta nhìn được những cái mơ hồ đó không ? Thưa rằng có! Có nhiều nghiên cứu về các trường năng lượng bao quanh một sinh mệnh sống. Có hình anh được chụp lại, có đo đac bằng các thiết bị máy móc khoa học..... Tuy rằng những nghiên cứu đó còn ở mức thô thiển , còn lâu mới đạt được sự hiểu biết toàn diện về sự sống. Nhưng ít ra , các nhà khoa học cũng bắt đầu mở cánh cửa hiểu biết về những lĩnh vực tinh tế bao quanh cơ thể sống .

Có nhiều cách gọi tên nhưng ở đây tôi xin chọn 1 cái tên mang tính khoa học nhất, có ý nghĩa chính xác nhất : Biophoton .

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

AA.Metatron: 2015 ~ Một năm nhiều kinh ngạc.

AA. Metatron

AA.Metatron: 2015 ~ Một năm nhiều kinh ngạc.
Dẫn kênh :  James Tyberonn
www.Earth-Keeper.com

Chúc mừng Các Minh sư Tương lai.

Tôi, Metatron, Tổng Lãnh Thiên Thần của Ánh sáng. Tôi chào đón bạn trong một Vector của Tình yêu vô điều kiện. Như vậy, trong cuộc họp này, chúng tôi được người dẫn kênh yêu quý, yêu cầu thảo luận về những sự kiện của năm mới sắp tới. Năm 2015, trong dòng thời gian tuyến tính của bạn. Đó là 'Năm Thứ Ba " của Trái đất mới. Đó là một năm thật sự ngạc nhiên, một thời gian của những sự thay đổi lớn. Tất cả mọi thứ đang chuyển đổi nhanh chóng. Những khó khăn mà nhân loại đang gặp phải đều có thể và sẽ được giải quyết. Nhưng nỗ lực tham gia của tất cả các bạn là vô cùng cần thiết để cho các chuyển đổi xẩy ra. Bây giờ chính là thời gian hành động cùng nhau để tạo ra một thế giới hòa bình.