Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Để sống đúng theo Nhiệm vụ cuộc đời.Để sống đúng theo Nhiệm vụ cuộc đời.


Thông điệp từ Tổng lãnh thiên thần Michael
Chuyển bởi Meredith Murphy
 http://www.expectwonderful.com

Ngày 11 tháng 12 năm 2013

Chúc mừng những người thân yêu và Phước Lành cho bạn  và cho tất cả các gia đình của ánh sáng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau bắt đầu khám phá cách tiếp cận mới với vũ trụ này, tìm hiểu cách bạn sống thoải mái ở đây trong thời điểm này, khi Ánh sáng đang lan tràn và nâng cao rung động toàn bộ Hành tinh theo cách đáng kinh ngạc .

Vì vậy, Bây giờ đây có nhiều nhiều cơ hội đang mở ra cho bạn, Có rất nhiều điều để cho bạn khám phá. Đây là sự thật và bạn phải tự làm điều đó. Chúng tôi không thể làm thay việc khám phá đó cho bạn. Chúng tôi chỉ thể khuyến khich bạn ngồi xuống trong tĩnh lặng và thư giãn đi tìm những khả năng tâm linh tiềm ẩn bên trong nội tâm của bạn. Môi trường năng lượng xung quanh, các hỗ trợ từ cõi giới cao đang rất thuận tiện để cho bạn tái khám phá lại sức mạnh Tiềm ẩn sẵn có bên trong bạn. Vâng, chúng tôi chỉ có thể chỉ cho bạn phương hướng cần thực hành, khuyến khích các bạn, chỉ cho bạn mục đích và nói rõ Phần thưởng lớn lao khi bạn tìm lại được bản thân.... Chúng tôi chỉ có thể làm được tới đó và nói : Xin mời bạn tự khám phá .