Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

11 Dấu hiệu Bạn đi sai Đường .11 Dấu hiệu Bạn đi sai Đường .

Đi sai Đường ? Đường gì vậy ? . Xin thưa đường Đời, Đường Đạo. Đường của cuộc sống .

Có một thời điểm trong mỗi cuộc đời của mỗi chúng ta, chúng ta sẽ thộn mặt ra mà tự đặt câu hỏi: Liệu mình đã đi sai Đường ?  Liệu mình có cần quyết định lại và thay đổi vài thứ để thay đổi cuộc sống qua một hướng mới ? Mình sống như bây giờ cũng tạm được, nhưng thấy có gì đó chưa ổn, có gì đó sai sai. Mình đã cần thay đổi chưa nhỉ ?

Khi bạn đang lăn tăn , phân vân trên đường Đời hay trên đương Tu Đạo , Thì những đâu hiệu đi sai đường sau đây sẽ giúp bạn thêm khẳng định là bạn đã đi sai đường. Cần nhanh chóng thay đổi và điều chỉnh lại mọi thứ. Khi nhận thấy vài dấu hiệu như này, thì bạn đã đến lúc phải thay đổi cuộc sống .