Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Chuyển đổi : Các triệu chứng lâm sàng. ( Phần 1)


Chuyển đổi : Các triệu chứng lâm sàng. ( Phần 1 ) 

1- Các triệu chứng của chuyển đổi thì có 2 phần : 

    - Triệu chứng thuộc về Tinh thần và Nhận thức. Ví dụ như tăng niền vui nội tâm, dễ yêu thương , tử tế nhân hậu hơn, nhìn xuyên qua các mặt nạ giả dối . Tăng khả năng thấu cảm . Nhận thức mở rộng hơn trong cõi người và mở lên cả các cõi Trời.
     - Triệu chứng của cơ thể Vật Lý : Các triệu chứng Lâm sàng . Ví dụ như đau, sốt, nổi mụn viêm khớp, thèm ăn, thay đổi giấc ngủ, ù tai chóng mặt, đau tim .....

Trong bài viết này tôi tập trung vào các triêu chứng lâm sàng của quá trình chuyển đổi thân xác vật lý này thành thân thể Ánh sáng. Đó là các triệu chứng của quá trình Thăng Thiên . Mô tả triệu chứng, tìm hiểu nguyên nhân và liệt kê các biện pháp hỗ trợ  chuyển đổi nhằm làm dịu các đau đớn nếu có .

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Chuyển đổi : Tầm nhìn Liên Hành tinh và vài định nghĩa .


Chuyển đổi : Tầm nhìn Liên Hành tinh và vài định nghĩa . 

Tình trạng của Nhân loại và Hành tinh Trái đất : 

Căn cứ và tình hình thực tế, căn cứ vào các diễn biến tài chính, kinh tế, quân sự, thiên tai...  trên thế giới gần đây,
Căn cứ vào các quan sát đo đạc của Cơ quan hàng không vũ trụ NASA về các hoạt động năng lượng ngoài Vũ trụ,
Căn cứ vào các lời tiên tri và tài liệu cổ xưa về một giai đoạn chuyển đổi của Nhân loại ,
Căn cứ vào các chuyển đổi sinh học đang xảy ra trong cơ thể của tôi , của bạn và của rất nhiều người trong nhân loại,
Căn cứ vào các thông tin , thông điệp được trao truyền gần đây .....

Tôi cùng nhiều người khác trên khắp hành tinh Trái đất nhận thức rất rõ ràng rằng : Mỗi người , toàn thể nhân loại, Trái Đất và Toàn bộ hệ Mặt Trời đang đi vào một vùng không gian đặc biệt tràn đầy năng lượng cao. Vùng năng lượng liên sao này thường được gọi là Photon Bell. Năng lượng Vũ trụ trong vùng này là Năng lượng Ánh sáng. Sẽ tác động bao trùm và đâm sâu vào mỗi tế bào, mỗi phân tử, mỗi bộ phận trong cơ thể con người và cơ thể Hành tinh , gây ra nhiều chuyển đổi không thể chống lại được . Chuyển đổi vào cơ thể Ánh Sáng.