Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Phòng vệ Tâm Linh: Bòn rút năng lượng.( phần 1)Phòng vệ  Tâm linh : Nhận biết kiểu tấn công bòn rút năng lượng. 


Mở đầu : 
Tấn công tâm thần kiểu bòn rút năng lượng xẩy ra trong một mối quan hệ giao tiếp ký sinh. Trong đó, một người ăn cắp, bòn rút, cướp đoạt năng lượng sinh học, sinh lực sống, sinh khí, prana của người khác. Loại tấn công tân thần này rất thường xẩy ra trong xã hội loài người. Bạn liên tục và thường xuyên là mục tiêu của các loại tấn công bòn rút năng lượng. Bạn càng tu hành đúng đắn, càng có Ánh sáng Tâm linh thì càng là mục tiêu của loại tấn công này dưới muôn vàn hình thức. Cách thức phòng vệ đúng đắn luôn là : Tăng cường tự chủ Tâm thần, tăng cường quản lý Năng lượng bản thân. Thức tỉnh trong thế giới năng lượng. Điều quan trọng nhất là phải luôn ý thức rằng: không cho đi năng lượng sống của bạn dưới bất kỳ hình thức nào và không cho bất cứ ai.