Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Nhân sư nói, Về thông điệp của Liên đoàn Thiên Hà, Đấng sáng tạo.....


Nhân sư nói, Về thông điệp của Liên đoàn Thiên Hà, Đấng sáng tạo..... và nhiều hơn nữa
Ngày 05 tháng 7 năm 2013

Dẫn kênh: Petra Margolis

Chúng tôi muốn bạn phải suy nghĩ về điều này, như nhiều người đã nói với bạn rằng họ đang làm việc đằng sau hậu trường, và một khi họ đến, bạn sẽ nhận được các công nghệ tuyệt vời của họ. Có quá nhiều điều có thể làm để giúp đỡ bạn. 

Bạn có thấy những người trở về từ chiến tranh, những người không có chân? Bạn có thấy những Lightworker tay không đang chống chọi với các thế lực đen tố ?. Bạn có thấy nhiều người đang chết vì ung thư hoặc các bệnh khác? 

Nếu những người giúp đỡ từ Liên đoàn Thiên Hà có tất cả những công nghệ tuyệt vời, tại sao họ không chuyển giao những công nghệ đó cho bạn ngay bây giờ.? Họ  thay vì hành động ngay lập tức thì họ lại sử dụng lời xin lỗi, hoặc nói rằng bạn chưa sẵn sàng, hoặc họ đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Bạn biết tất cả những lý do của họ đang nói, phải không?

Game Over:Chiến thắng của Ánh sáng tại Ai Cập.


Game Over:Chiến thắng của Ánh sáng tại Ai Cập.

Như bạn có thể thấy bây giờ, một chiến thắng lớn của Ánh sáng đã đạt được tại Ai Cập. Lần đầu tiên trong lịch sử Nhân loại, có một phối hợp hành động tích cực quy mô lớn của quân đội và Nhân dân, mà đại diện là tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Các nhóm quyền lực Bóng tối bị nhiễm khuẩn tâm thần Archon đã được gỡ bỏ ra khỏi Ai Cập.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

AA Metatron - IỐT - Chất tuyêt vời để tăng cường sức khỏe và Thiên tính

 AA Metatron - IOT - Chất tuyêt vời để tăng cường sức khỏe và Thiên tính
Ngày 27 /6/ 2013Dẫn kênh: Anna Merkaba

Có một chất kỳ diệu đó là phong phú trên hành tinh của bạn, một chất là một hiện thân sống động của FLAME VIOLET, một chất rất mạnh mẽ. Nó có khả năng chăm sóc và chữa lành. Nó có khả năng giúp cho bạn phục hồi hay giảm bớt căng thẳng. Nó là nguyên tố chính trong quá trình chữa trị nhiều loại bệnh. Quan trọng nhất là nó cho phép bạn tăng cường các kết nối thật sự của bản thân với  Thiên Chúa.