Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Chuyển đổi : 5 việc cần làm.
Chuyển đổi : 5 Việc cần làm.

Lời Nhắn : Em là món quà tốt nhất mà Thượng Đế gửi tới cho Samba.
Dẫn Nhập : 
Nghe nói rằng : Trái đất đang chuyển đổi vào Thời Đại Hoàng Kim .
Nghe nói rằng : Sẽ có một bộ phận Nhân loại sẽ chuyển đổi cùng với Trái đất vào trạng thái rung động cao 5D.
Nghe nói rằng: Có một lớp trẻ tự nhận là Lightworkers, StarSeed ... sẽ chuyển đổi đầu tiên, mở đường cho Nhân loại đi theo.
Nghe nói rằng : Các làn sóng Năng lượng cao từ Vũ trụ đang đổ tới Trái đất để thúc đẩy quá trình Chuyển đổi ở cấp độ Hành tinh và cấp độ Cá nhân.
Nghe nói rằng : Trái đất và Hệ mặt trời đã đi vào Vành đai Quang tử Photon Belt, Cộng hưởng Schumann đã tăng vài lần trong vài tháng qua, cuốn theo sóng não của mỗi người dân trên trái đất thay đổi theo.
Nhận thấy rõ rằng : Con người đang bị cuốn vào các thay đổi này mà không nhận thức được. Tâm trạng thất thường, hành động kỳ cục, bệnh tật đau đớn xuất hiện vô lý, hỗn loạn tràn lan...
Cần nhận thức rõ rằng : Không thể chống lại dòng chảy của Vũ trụ, Chuyển đổi là Định mệnh. Chuyển đổi là Sống còn trong giai đoạn hỗn loạn này. Và chỉ có một số ít người sẽ tham gia làn sóng Chuyển đổi Đầu tiên.
Nếu Bạn là người Đầu tiên chuyển đổi : Nếu bạn có một sự chắc chắn từ bên trong nội tâm. Nếu bạn có một sự thôi thúc mạnh mẽ từ Trái tim, nếu bạn đã đi tìm, đã chuyển đổi, thì 5 việc cần làm sau đây trong quá trình chuyển đổi sẽ giúp bạn có một cái nhìn toàn diện hơn cho công việc của bạn, trên Trái đất trong thời Hỗn loạn này.