Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Thay đổi của bộ não con người trong tần số Mới.Magatha từ Agartha ~
Thay đổi của bộ não con người trong tần số Mới.
~ Thông qua qua Méline Lafont

Xin chào Anh Chị  Em yêu quý của tôi trên bề mặt Trái đất,

Bây giờ thời gian kỳ diệu. Phải, bạn đang sống trong giây phút hiện tại có nhiều thay đổi kỳ diệu. Thay đổi tích cực của cảnh quan bên ngoài đang dần dần đi vào thực tế. Dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu của thay đổi như vậy... chúng ta đều nhận thức rõ ràng rằng : thời gian cho sự thay đổi đã chính thức bắt đầu !

Không còn có nhiều thời gian để chơi trò quanh co gian dối và cũng không có nhiều hỗ trợ để tiếp tục tiến hành cuộc sống theo những cách xưa cũ. Không thể nán lại trên một dòng chuyển đổi mạnh mẽ. Bây giờ đã đến lúc để cho phép thực hiện những chuyển đổi tuyệt vời của Thăng thiên, để đạt được một sự biến đổi trên quy mô toàn cầu, trong thực tế và cả trong Ý thức tập thể của bạn.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Năng lượng Cổng Mặt Trời - Cơ thể bạn đang thay đổi.Hội đồng tối cao của chòm sao Pleiades:
 Điểm Không- Năng lượng Cổng Mặt Trời - Cơ thể bạn đang thay đổi.

Dẫn kênh bởi : ANNA MERKABA
Ngày 9 tháng 9 , 2013

Xin chào các Sinh mệnh yêu dấu của Ánh sáng. Chúng tôi đến để thông báo cho bạn trong 3 tuần tiếp theo trong dòng thời gian Trái đất( Những tuần giữa tháng 9 tới đầu tháng 10-2013- ND) sẽ có một làn sóng năng lượng lớn tới Trái đất và làm thay đổi cơ cấu năng lượng cơ thể của bạn.