Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Arcturian: Buông bỏ các thói quen của con người.( Phần 2).


Arcturian: Buông bỏ các thói quen của con  người.( Phần 2).

Tất cả các bạn đang cùng nhau tham dự vào quá trình chuyển đổi bản thân và chuyển đổi của hành tinh. Đó là quá trình Thăng Thiên. Trong quá trình Thăng thiên, một thực tế mới, một mô hình cuộc sống hoàn toàn mới sẽ được hình thành và phát triển. Đương nhiên sẽ có những tín hiệu hoàn toàn mới sẽ đi vào não bộ của bạn. Đồng thời não bộ của bạn cũng sẽ được nâng cấp và chuyển đổi để phù hợp với thực tế mới. Nói cách khác, quá trình Thăng thiên mà tất cả các bạn và hành tinh đang tham dự, là quá trình di chuyển vào " Cuộc sống bình thường hoàn toàn mới".