Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Ra khỏi Ma trận Ảo tưởng và Hòa nhập vào Nguồn .( Phần 2 )Bạn là nguồn, do đó bạn cũng là tất cả mọi người khác.

Không có "một vị thần" nào cai trị bạn.

Nhân loại đã truyền dạy con cái của họ, từ thế hệ này tới thế hệ sau,
rằng họ và con cái của họ không phải là Nguồn ... nhưng họ được " Vị  Thần " nào đó yêu mến theo cách riêng biệt.
Chính từ lời dạy sai lầm đầu tiên trong đời đó, hiểu biết chân thực bị bỏ qua,

"Giả định đầu tiên" sai lầm... đó là nguyên nhân của tất cả các căn bệnh đau khổ, vô minh, nhầm lẫn thế giới.
Sai lầm này được lặp đi lặp lạ trong Lĩnh vực vật lý, lĩnh vực tâm lý, lĩnh vực tình cảm, và các lĩnh vực tôn giáo .
Một khi nhầm lẫn nguyên thủy được chấp nhận trong nhân loại, thì không còn sự khôn ngoan tuyệt vời, mọi người đánh mất đi bản chất Thiêng liêng, tự đánh mất đi sức mạnh bản thân .. Bạn không còn là bạn ....

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Ra khỏi Ma trận Ảo tưởng và Hòa nhập vào Nguồn .( Phần 1 )


Ra khỏi Ma trận Ảo tưởng và Hòa nhập vào Nguồn ...

Ngày 27 Tháng 12 năm 2013
Dẫn kênh: Hilarion

Ra khỏi ma trận Ảo tưởng và Hòa nhập vào Nguồn.... 2014 Bạn đang Tiếp tục tái Hòa nhập vào Nguồn .
Để ra thoát ra khỏ Ma Trận của Ảo tưởng, Một bí mật cần được biết đến và cần được chấp nhận, cần thực hành một sự điều chỉnh trong nhận thức và hành động .... undo tất cả ...


Chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2013 & 2014 từ Minh Sư Hilarion & Minh sư Sai Baba

Thiên Chúa là bao gồm tất cả mọi thứ bạn bên trong bạn trước khi được sinh ra, bao gồm thân xác và mọi tầng linh thể...

Thế giới của Ảo tưởng . Ma Trận Sai lầm.

Bạn đang là Nguồn & Nguồn luôn  là Bạn ... 
Tất cả các giải pháp tinh thần hiện nay đều là sai ... vì chỉ áp dụng cho 'bạn' trong Ma trận cảu Ảo tưởng ....

Tất cả các giải pháp tinh thần hiện nay đều là sai vì họ dựa trên, được xây dựng trên một lời nói dối rằng bạn không phải Nguồn, rằng bạn bị tách khỏi nguồn, rằng bạn cần đi tìm Nguồn, rằng bạn chỉ là xác thịt này không có  Thánh Linh.