Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Người ngoài Hành tinh nhân từ nói ( Phần 4 ).


Người ngoài Hành tinh nhân từ nói ( Phần 4 ). 

Bằng cách sử dụng các Mã có nguồn gốc Thiên Hà, kích hoạt các Mã Ánh sáng trong DNA của bạn.

Bạn cộng hưởng với Mã Ánh sáng của  Thiên Hà đang tới.

Thông qua cách thức này bạn, bạn sẽ dần nhớ lại nguồn gốc Thiên hà của mình.

Mỗi lần bạn nhìn thấy một Con tàu Ánh sáng, hãy vui mừng.

Và sau đó, cảm thấy DNA của bạn kích hoạt. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người bạn gặp cũng sẽ nhận được kích hoạt.

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Người ngoài Hành tinh nhân từ nói ( Phần 3 ).Người ngoài Hành tinh nhân từ nói ( Phần 3 ). 


Chúng tôi đang rung động xung quanh bạn.

Đi giữa các bạn, im lặng và thuần khiết.

Và truyền các Bảng Mã Ánh sáng để kích hoạt các khía cạnh cao quý Liên chiều không gian của bạn.

Chúng tôi không cần phải thu hút sự chú ý của bạn. Dù là trong cửa hàng, trên đường phố, tại nơi làm việc hoặc các sự kiện xã hội, nơi tụ họp hay là ở nhà.

Trừ khi sư thu hút chú ý có mục đích và có lợi cho tất cả.

Trường Năng lượng Ánh sáng kích hoạt của chúng tôi sẽ kích hoạt các phần Mã không hoạt động của bạn. Công việc kích hoạt chỉ thông qua các kết nối Trường Mã Ánh Sáng.

Một cuộc trao đổi thực tế là không cần thiết, trừ khi nó được sắp xếp xảy ra theo Thiên Ý.

Khi bạn rung động đủ cao để "thấy" một con Tầu Ánh sáng. Đó là kết quả của quá trình đánh thức các khía cạnh cao quý của bạn. Mà chúng tôi đang chuẩn bị cho bạn bây giờ.

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Người ngoài Hành tinh nhân từ nói . ( Phần 2 )
Người ngoài Hành tinh nhân từ nói . ( Phần 2 ) 

Bạn phải đạt được sự rung động của TÌNH THƯƠNG YÊU trong hành động cũng như trong nội tâm . 
Bạn phải biểu hiện rằng bạn đã sẵn sàng TRƯỚC.

Bạn phải ĐÁP LẠI thiện ý của chúng tôi bằng mong muốn làm việc cùng nhau trong TÌNH THƯƠNG YÊU .

Bạn phải biểu hiện với mọi ý định, hành động, mong muốn, năng lượng, mọi thứ và cả bằng với từ ngữ của bạn.

Về cơ bản, bạn phải tự chứng minh : Rằng bạn đã sẵn sàng cho mối liên hệ của chúng ta. 


Người ngoài Hành tinh nhân từ nói . ( Phần 1 )
Các sự kiện Thăng thiên Hành tinh của Nhân loại và Trái đất đã thể thiện trong thế giới Vật lý. Các nhà Độc tài thoái vị , Thanh lọc chính trị, điều trị Tham nhũng, thay đổi hệ thống ngân hàng, Ý thức người dân đang tăng lên từng ngày, bắt giữ hàng loạt, xóa bỏ các căn cứ ngầm độc hại ... Thiên tai, bão lũ, động đất ....tăng mạnh ... Rất nhiều sự kiện như vậy đang và đã diễn ra đều là biểu hiện chuyển đổi cấp độ Hành tinh và chuyển đổi cấp độ Ý thức Nhân loại .

Tiếp theo cấp độ chuyển đổi và Thăng thiên sẽ là hàng loạt sự kiệp tiếp xúc, liên hệ công khai, kết nối với các chủng loài ngoài Hành tinh nhân từ. Họ đến đây để giúp cho Hành tinh trong quá trình chuyển đổi. Họ tới đây để giúp cho Nhân loại chuyển đổi, để giúp nhân loại chuyển đổi nhân thức, chuyển đổi sinh học để Thăng thiên, rồi để tiến vào một dạng sống mới tiên tiến hơn như Thiên phận đã định cho Nhân loại. Họ tới  để giúp nhân loại lấy lại quyền tự chủ và vị thế của mình trong Vũ trụ. Họ tới để giúp cho Nhân loại tái làm chủ số phận, rồi từ đó vững vàng và xứng đáng tham dự vào cộng đoàn của các chủng loài Liên hành tinh.