Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

ZetaTalk: Chuyển đổi.


Một chút giải thích ban đầu : Zetatalk là tập hợp các bản ghi các cuộc nói chuyện, đối thoại của một tập thể ET Zeta với một người đang sống trên Trái đất, như một người bình thường. Các cuộc nói chuyện được truyền xuống người nhận, theo cách thức Trực giác Thấu Cảm. Chất lượng thông tin của ZetaTalk là khá cao và có thể tin cậy được. Họ có ý định nhân từ với Nhân loại. Họ duy trì cuộc nói chuyện này trong nhiều năm ( Đã hơn 20 năm nay ), và bây giờ vẫn còn tiếp tục với chất lượng cao không thay đổi. Đây là một nguồn thông tin quý giá cho các Sinh mệnh Ánh sáng tham khảo. Sau đây là bài dịch của ET  Zeta  về chuyển đổi của Nhân loại.

ZetaTalk: Chuyển đổi.

Lưu ý: Được viết vào ngày 15 tháng 7 năm 1995.

Sự chuyển đổi là gì? Trái đất và Nhân loại đang trải qua một sự biến đổi tinh tế. Có rất nhiều sự biến đổi đang xảy ra ngay bây giờ. Sự chuyển đổi này đã được tiến triển trong thế kỷ trước và sẽ kéo dài qua thế kỷ hai mốt này. Những biến đổi xảy ra vì nhiều lý do. Có lý do từ Dòng Chuyển đổi của Vũ trụ. Có lý do từ những chuyển đổi Ý thức của cộng đồng Nhân loại trên Trái đất.

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thế lực Ý thức chống thức tỉnh Tâm linh .Thế lực Ý thức chống thức tỉnh Tâm linh . 

Người Tu thì hay gặp nạn. 

Sự thức tỉnh Tâm linh và Lòng Nhân từ bên trong người Tu hành, thường thu hút sự chống đối của những người Ác ý. 

- Lời của Những vị Sư phụ Tâm linh  -

1- Trải nghiệm của bản thân Samba: 

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự chống đối dữ dội và đầy nham hiểm này, khi tôi bắt đầu vào con đường tìm kiếm Ánh sáng Chân lý Thật, Khi tôi bắt đầu tâm nguyện sẽ dốc sức đi tìm sự Thức tỉnh Tâm linh chân thật. Sự chống đối đột nhiên hiện ra làm tôi ngạc nhiên và choáng váng.

Tôi bắt đầu con đường tìm kiếm sự thức tỉnh Tâm linh bằng cách tìm đọc tất cả các dòng giáo lý kinh điển, Đông- Tây, Kim- Cổ, Phổ truyền hay Mật tông ... đều xơi hết. Cứ dính tới Tâm linh là đọc. Cứ thấy không phải là kiến thức để kiềm tiền là đọc và ngiềm ngẫm.

Trong những cuốn sách giáo lý đủ thể loại đó, tôi loáng thoáng thấy đề cập tới một thế lực Tâm linh Hắc ám luôn vậy phủ toàn bộ Nhân loại và thường xuyên chống phá người Tu hành.

Đây là một thế lực Hắc ám xuất hiện trong Ý thức của con người, điều khiển hành vi và suy nghĩ của con người. Loại Ý thức hắc ám này thường xuyên liên tục nhập vào một người bình thường và điều khiển người bình thường đó thực hiện các hành vi chống đối, hủy diệt bất cứ ai đang cố gắng tự thức tỉnh Tâm linh, hoặc chống đối phỉ báng người đang cố gắng giúp đỡ nhân loại thức tỉnh Tâm linh. Những con rối của bóng tối này đột nhiên trở nên thông minh và mạnh mẽ khác thường trong một loạt các hành động nhằm xóa bỏ mọi nỗ lực thức tỉnh Tâm linh và làn truyền Ánh sáng Tâm linh trong Nhân loại.