Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Lời dạy của Sư phụ về các loại đệ tử .

Sau nhiều lầm hỏi Sư phụ về những sự phiền phức do các bạn tu hành mang tới và Ngài thường im lặng.
Một ngày , đột nhiên Sư phụ nói :

Sư phụ : con biết không , người đệ tử cũng giống như một chiếc bình .Có loại bình thủng đáy , có bình đậy nắp , có loại bình ô nhiễm .