Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle - 26/2/ 2013


Manik 3, 15 Zac, 9 Eb

Selamat Balik! Chúng tôi đến ngày hôm nay với một số tin tức rất thú vị! Các thế lực đen tối tiếp tục một tầm nhìn thiển cận và thực hiện vài cố gắng tuyệt vọng hòng trì hoãn sự ra đi không thể tránh khỏi của họ. Chúng tôi đang chờ đợi dấu hiệu cuối cùng xuất hiện từ Thiên đàng.  Khi đã nhận được hiệu lệnh này, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng và quét các tay sai của bóng tối vào một nơi mà họ không còn có thể gây hại cho Nhân loại và Hành tinh được nữa. Có nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng chúng tôi chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi điều đó xảy ra.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Tuyến Tùng: Phần 3- Tránh và loại bỏ Clorua.


Tránh và Giảm thiểu Florua:

Không thể tránh Clorua hoàn toàn nhưng có thể giảm thiểu tiếp xúc và giảm mức độ hấp thụ Clorua trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Tuyến Tùng-Phần 2:Tác Nhân gây hại.


Tuyến Tùng thu hút Florua.

Nhờ nghiên cứu đầu tiên được thực hiện bởi trường Đại học Surrey tại Anh vào năm 1997, bây giờ chúng ta đã biết rằng các mô mềm của tuyến tùng người lớn có chứa fluoride nhiều hơn bất kỳ các mô nào trong cơ thể. Trong thực tế, mức độ fluoride tuyến tùng là rất cao, đủ để ức chế các enzym.