Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 71 : Virus Tâm thần .Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 71 : Virus Tâm thần .

[ Em nghĩ cách hay nhất là tự học hỏi và tìm hiểu thêm nhiều về Tâm linh và tiến bộ lên, đó là  cách tốt nhất để đi đến được Khai ngộ thức tỉnh như Anh nói. Em đang cố gắng . ]

Nói cho em biết một điều mà em không biết về bản thân. Hiện nay em không thể nào tiến bộ và tự chủ được. Bởi vì trong 3 năm gần đây, em bị xâm chiếm bởi một khối Năng lượng Tâm thần Đen tối. Nó như nhựa đường, đã xâm  nhập vào bên trong con người em. Nó bao phủ rất rộng và xâm nhập nhiều người và em cũng bị xâm chiếm bởi nó. Nó không có nhân tính như con người. Nó chỉ là một khối năng lượng Tâm thần như Virus xâm nhập và cư trú  trong người em.

Khả năng em thoát khỏi nó rất ít. Vì em đã vô tình mời nó vào cơ thể em. Hiện nay con người em bề ngoài thì dễ thương, nhưng bên trong có tính cách giả dối và nham hiểm. Đó không phải là tính cách của em, mà là của khối Năng lượng xấu- mà em đã mời nó vào nhà.

Kết quả là : Tâm thần em vô định và không còn là của em nữa. Em đã đánh mất quyền tự chủ Tâm thần- Virus Tâm thần đã phát huy tác dụng và chiếm quyền điều khiển Trí não. Khi không còn quyền tự chủ- Em không còn là em - Em học hay đọc hay Tu luyện gì cũng không được. Khi nào em vẫn còn khối Đen đó trong người thì em sẽ ngày càng tồi đi và không tăng trưởng Tâm linh được. Dù em có cố gắng làm gì đi nữa .