Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

9 cách để bắt đầu SỐNG TỪ TRÁI TIM CỦA BẠN.


9 cách để bắt đầu SỐNG TỪ TRÁI TIM CỦA BẠN.

~ Bởi Alexander de Foe,
www.thehealersjournal.com

Hầu hết mọi người trong cuộc sống thường bị mắc kẹt trong tâm trí. Họ bị ngắt kết nối với các Linh thể bậc cao và chia cách với Linh hồn của họ.

Nhu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay áp đặt lên mỗi người quá nhiều yêu cầu sử dụng Tâm trí và suy nghĩ Logic. Các bạn phải  luôn luôn suy nghĩ, phân tích, tìm cách tổ chức, đánh giá và lập kế hoạch trong suốt cuộc đời. Không chỗ nào để bạn có cơ hội để sống từ Trái Tim.

Sống từ trái tim có thể dẫn đến một trải nghiệm hoàn toàn mới của cuộc sống.