Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Ashtar Sheran nói về tiến hóa của Nhân Loại


Ashtar Sheran channeling ngày 28/12/2011.Khi bạn di chuyển trên con đường Giác ngộ như là một Loài ,các cơ quan của bạn sẽ thay đổi , Hóa Sinh của bạn sẽ thay đổi .Thế giới Vật lý bên ngoài , môi trường trên mặt đất sẽ từ từ thay đổi rung động cho phù hợp với ý thức mới của bạn .

Bất kỳ nhóm không gian Giác ngộ nào cũng đều biết rằng : Những thay đổi từ bên trong Nhân loại đó là biểu hiện tập thể của Tự tính cao cấp của Nhân loại đã lựa chọn như vậy .Lựa chọn này hoàn toàn không phụ thuộc vào ý thích hay thời gian biểu của bất kỳ loài nào khác trong Vũ trụ .

Đó là lý do tại sao trong quá khứ của Nhân loại , có nhiều loài đã tới Trái đất , thay đổi cơ thể và các cơ quan tinh tế của con người , nhưng đều không làm cho con người Giác ngộ .

Cơ thể của con người luôn đi theo hướng tiến hóa riêng mà đã được đặt ra bởi Thiên nhiên và Tự tính cao cấp của nhân loại , bất kể có bao nhiêu chủng tộc ngoài trái đất tới và thay đổi cơ thể con người , ngay cả với ý định tốt nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét