Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Bản thảo sống còn -phần 329. Ngày 26/6/2013


Bản thảo sống còn -phần 329. Ngày 26/6/2013

Chúng tôi muốn nghiên cứu kỹ và thêm một chút, sâu hơn vào việc nâng cấp năng lượng gần đây mà các bạn đã trải qua. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, các dòng năng lượng và thông tin của Ánh sáng không chỉ ảnh ​​hưởng đến bạn, mà còn liên tục ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh bạn, bằng cách này hay cách khác. Như các bạn đều thành thạo quen thuộc trong những quá trình chuyển đổi hiện năng lượng hiện nay, các bạn đều đã quen thuộc với những tác động này trên cơ thể vật lý của bạn,

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle - ngày 18/ 6 / 2013Cập nhật Sheldan Nidle - ngày 18/ 6 / 2013

7 Kayab, 11 Cauac, 9 Eb

Selamat Jarin! Chúng tôi trở lại với nhiều thảo luận hơn nữa . Như bạn đang thấy, thế giới của bạn vẫn còn tùy thuộc vào những trò hề cuối cùng của thực tế cũ. Từng khoảnh khắc qua đi, đều mang những âm mưu đen tối tới gần hơn sự sụp đổ không thể tránh khỏi của nó. Chúng tôi quan sát sự xụp đổ đó với lòng từ bi. Bóng tối đã nhận rõ kết thúc tất yếu đó và đang vật lộn với kết quả của sự lựa chọn của họ. Sự đổ vỡ của tất cả các hệ thống xây dựng trên năng lượng tối sẽ xụp đổ và  đã được báo trước , nhưng họ ngoan cố lựa chọn đi cùng với hệ thống mục ruỗng của họ.