Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Lightworkers : Starseed và Nghiệp -Phần 2.


Nghiệp do Sinh nhầm và sống lộn. 

Khái niệm sinh nhầm và sống lộn lần đầu tiên được Cameron Day, một lightworkers đã thức tỉnh, có trí tuệ sáng suốt và có hiểu biết bao la về Ma trận Ảo tưởng trên Trái đất, đưa ra ở trang web http://ascensionhelp.com/ .

Trong thực tế, trước khi sinh ra, mỗi linh hồn của Lightworkers luôn ngồi lại với các Hướng đạo Tâm linh và cùng với Gia tộc Tâm linh để hoạch định các sự kiện chính cho lần hoá thân sắp diễn ra. Thời điểm bắt đầu sinh ra, là thời điểm yếu đuối nhất của một linh hồn. Khi đó Linh hồn đã rời bỏ thế giới Tâm linh, bị mất đi sức mạnh vào sự bảo hộ từ thế giới Tâm linh, đồng thời Linh hồn chưa hoàn toàn hiện hữu vào thế giới này, Linh hồn chưa hoàn toàn làm chủ thân xác mới. Chính trong thời khắc chuyển đổi đầy yếu đuối đó, thế lực đen tối đẩy Linh hồn Lightworkers hoá thân vào một thân xác hài nhi hoàn toàn khác, hoàn toàn xa lạ.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Phòng vệ Tâm Linh : Mất kết nối với Linh hồn.
Phòng vệ Tâm Linh: Ba triệu chứng mất kết nối với linh hồn. 

Tổng quan về Con người trên Trái Đất và Linh Hồn. 

Theo quan điển của tôi hiện nay, con người trên Trái đất được chia làm 2 loại. Loại người có Linh hồn và loại Người không có Linh hồn. Loại người không có Linh hồn, cũng có thân xác. Họ hoạt động, làm việc và sinh sản giống như loại có Linh hồn, nhưng chúng không thể tiến hóa được và chúng không thể hiểu được Tình thương yêu, Lòng nhân từ. Sự tử tế không có giá trị gì đối với chúng. Tôi gọi loại người không có Linh hồn như thế là Robot Sinh học. Để hiểu thêm về Robot sinh học xin đọc loạt bài về Robot sinh học mà tôi đã viết.

Loại người có Linh hồn thì có thể và rất thường hay đánh mất kết nối với Linh hồn. Cuộc sống trong cơ thể con người trên Trái đất hiện nay là quá độc hại và nặng nề trong nhiều phương diện đối với Linh hồn. Linh hồn có rung động thanh cao nhẹ nhàng thường không chịu đựng được các rung động nặng nề của Thân xác. Cho nên mối liên kết giữa Thân xác và Linh hồn rất yếu, và thường bị gián đoạn.

Bài viết này chỉ dành cho các Lightworkers, là những Linh hồn mang đầy Ánh sáng trong thân xác con người. Đôi khi vì cuộc sống trần gian quá khắc nghiệt. Các Lightworkers để mất đi kết nối với Linh hồn của chính mình. Ba dấu hiện sau đây mô tả tình trạng bị mất kết nối với Linh Hồn. Căn cứ vào ba dấu hiện chính này, các Lightworkers sẽ hiểu rõ hơn trạng thái của bản thân.