Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Hướng dẫn sống còn của Người Thấu cảm.Hướng dẫn sống còn của Người thấu cảm.
Làm thế nào để Lightworkers rất nhạy cảm có thể thích nghi và phát triển như một người bình thường.

Dần nhập
: Samba đang tập trung để viết một loạt bài về quy trình chuyển đổi và thức tỉnh tâm linh, đột nhiên hôm nay các Đấng Thiêng liêng, hay còn gọi là các Minh sư đang chăm sóc cho các Lightworkers có thân xác dưới trần, yêu cầu Samba viết hướng dẫn cho những người thấu cảm trực quan ( tiếng anh gọi là Empaths) .

Người Thấu cảm trực quan Empaths là một Lightworkers có độ nhạy cảm rất cao. Mọi tác động của lời nói ánh mắt cử chỉ suy nghĩ cảm xúc của mọi người, mọi sinh vật xung quanh để tác động mạnh vào Người Thấu cảm. Mọi thay đổi của Nhiệt độ hay độ rung động, mức năng lượng của môi trường đều làm người thấu cảm bị choáng ngợp. Người thấu cảm luôn có xu hướng hấp thụ tất cả mọi xung động năng lượng bao quanh vào bản thân như một miếng bọt biển hút nước, cho nên họ thường có cảm giác kiệt sức và quá tải. Họ thường xuyên mệt mỏi và sợ hãi môi trường độc hại trên Trái đất này. Xu hướng của họ là trốn né khỏi ồn ào xã hội. Khi lựa chọn như vậy, họ tách biệt bản thân ra khỏi dòng chảy cuộc sống. Họ sống không như " Một người Bình thường" . 

Bản thân Samba cũng là một Lightworker đời đầu, cũng là một Empath thấu cảm, có độ nhạy cảm cao, cũng bị môi trường gia đình xã hội đầy độc hại làm thương tổn. Samba đã nhiều năm tìm mọi cách tự bảo vệ bản thân, tìm cách tái hòa nhập vào cuộc sống, đứng dậy mạnh mẽ và đã thành công.