Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Bản thảo sống còn -phần 272- Ngày 22 /2 /2013
Đây là thời gian để tái cơ cấu lại mọi thứ, hỡi những người thân yêu. Giờ đây, các làn sóng tràn đầy năng lượng đang lay động mạnh các tác nghẽn bên trong bạn.  Thời gian này đã được tiên tri trong nhiều văn bản cỏ xưa như là khoảng thời gian tẩy rửa sâu bên trong mỗi người. Bạn gần như chạm đến đáy của các bể chứa đồ cũ. Bạn đang tìm kiếm manh mối về  những gì bạn thực sự là. Bạn đang cảm thấy mơ hồ và không hiểu được nhiều thứ đang diễn ra xung quanh . Nhưng có một điều bạn có thể nhận thấy rõ ràng trong thời điểm này là dường như bạn cảm thấy tách ra khỏi thế giới được gọi là "bình thường".

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle - Ngày 19/2/2013


Sheldan Nidle - Ngày 19 tháng hai, năm 2013
9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb

Dratzo! Chúng tôi trở lại! Thế giới của bạn đã tiến gần hơn nữa tới thời điểm chiến thắng bóng tối! Có những dấu hiệu ở khắp mọi nơi, có nhiều sự kiện quan trọng xảy ra trong thời gian ngắn. Xã hội Thiêng liêng bí mật của bạn đã biên soạn các văn bản pháp luật để buộc các chính phủ lớn trên thế giới của bạn phải từ chức. Đồng thời, các lực lượng quân đội và cảnh sát của các quốc gia đó đã cùng nhau họp bàn bí mật để cam kết và khẳng định rằng: họ sẽ không sử dụng vũ lực để đàn áp người dân thường, họ sẽ không cho chính phủ sử dụng sức mạnh quân đội và cảnh sát để duy trì quyền lực, buộc các chính phủ của họ phải từ chức.

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Đồng minh của nhân loại-Phần 2-Cuộc sống trong vũ trụ


Đồng minh của nhân loại- Phần  2 :  Cuộc sống trong vũ trụ.
Đối mặt với một cộng đồng Greater .

Nhận kênh bởi Marshall Vian Summers.
( Lược Dịch )

Vũ trụ là rộng lớn và có nhiều dạng sống thông minh.

 Bạn sống trong một cộng đồng rất lớn của các dạng sống thông minh trong Vũ trụ. Số lượng là rất lớn, bao gồm toàn bộ mọi tầng bậc của sự tiến hóa sự tiến hóa và của công nghệ. Một sự phong phú bao la về sự phát triển xã hội và sự phát triển nhận thức về tinh thần cũng như về đạo đức. Só lượng các hình thức sống thông minh là rất lớn và không thể hiểu hết được. Đó là môi trường mà con người đang nổi lên và tham dự vào. Nhân loại đang nổi lên vào môi trường rộng lớn này không phải từ tìm hiểu chút xíu của nhân loại vào không gian quanh trái đất và hệ thống năng lượng mặt trời của bạn, mà là từ sự viếng thăm của các loài trong Vũ trụ đang xảy ra và sẽ tăng trong tương lai.

Tuyến Tùng-Phần 1: Tuyến Tùng là gì?Tuyến tùng là gì ?

Tuyến tùng được coi là một trong những phần quan trọng nhất của hệ thống thần kinh của bạn. Nó đã bị bao phủ trong vòng bí ẩn. Nhưng hiện đang có nhiều người tìm hiểu về hoạt động và  chức năng của Tuyến Tùng. Chức năng chủ yếu của Tuyến Tùng là một ăng-ten tâm linh.  Đó Con mắt thứ ba và cũng là cảnh cửa đi vào thế giới Tâm linh. Chính ở Tuyến Tùng này , các thông tin siêu vượt Thế gian , Thông tin Liên chiều không gian được thu nhận và chuyển hoá thành các khái niệm có thể hiểu được đối với bộ não con người. Nói chính xác hơn : Tuyến Tùng là cổng nối giữa Ý thức và Siêu Thức. Trong nhiều dòng tu tập Tâm linh trên Trái đất, Kích hoạt  Tuyến Tùng hay Khai mở Con mắt thứ ba luôn được coi  là một cách quan trọng để đạt được cấp độ cao hơn của ý thức trong khi vẫn đang hiện diện trong một cơ thể vật lý.