Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Bộ phim Sirius: Chúng ta không đơn độc trong Vũ trụ.


Bộ phim Sirius: Chúng ta không đơn độc trong Vũ trụ.


Bây giờ là thời gian để cho sự thật được tiết lộ: Chúng ta không đơn độc trong vũ trụ ... và chúng ta cũng không đơn độc trên Trái Đất.

Trái đất đã và đang được thăm viếng bởi nhiều nền văn minh Liên Hành tinh tiên tiến. Có nhiều chủng tộc Ngoài hành tinh có thể đi du lịch thông qua các kích thước, hoặc di chuyển nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Họ tới thăm trái đất thường xuyên và mang tới nhiều công nghệ tiên tiến như : Năng lượng miễn phí , Công nghệ chống trọng lực, Công nghệ gien di truyền nhân bản, công nghệ du hành xuyên thời gian và xuyên không gian....Người dân trái đất có thể học hỏi và hưởng lợi từ những công nghệ tiên tiến này và giúp chúng ta tiến nhanh vào một kỷ nguyên mới. Các chúng tộc ngoài hành tinh sẵn sàng trao truyền công nghệ, nhưng những người cầm quyền đã đàn áp những thông tin này, mục đích là giữ người dân Trái đất trong nỗi cô đơn, sợ hãi và bất lực. 

Bây giờ đây  là thời gian để bạn có thể biết tất cả ... và tài liệu này, bộ phim này sẽ cho phép bạn tiếp cận  những thông tin có sẵn mà đã bị nhà cầm quyền che dấu trong vòng bí mật .

Bản thảo sống còn-phần 298. Ngày 10/04/2013Bản thảo sống còn-phần 298. Ngày 10/04/2013 .

Như thủy triều lần lượt tới lui, cũng như vậy, bạn đang cảm nhận những làn sóng năng lượng tràn tới thế giới của bạn lúc mạnh lúc ngưng nghỉ . Những làn sóng năng lượng đang thực sự thay đổi, từng chút một, từng ngày một. Và cùng với chúng, bạn cũng đang thay đổi và phát triển. Bạn đang thay đổi, nhưng đối với thế giới bên ngoài, mỗi bạn cảm nhận không giống nhau.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Khiêm tốn: Một Đức Tính Quý hiếm.

Minh Sư El Morya

Khiêm tốn: Một Đức Tính Quý hiếm.

Tin nhắn của Minh Sư El Morya,
Nhận được bởi Julie Miller,
09 tháng tư năm 2013.

Một trong những đức tính quý hiếm nhất trong cộng đồng toàn cầu của bạn là sự khiêm nhường. Thế giới của bạn có rất nhiều nhu cầu cạnh tranh với nhau, ngay cả đối với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà không có giá trị nào cho linh hồn. Có rất nhiều linh hồn tin rằng nếu họ muốn thành công, họ phải trở nên hung dữ. Chúng tôi đã chứng kiến sự lớn mạnh của các giáo lý sai lầm. Trong đó, lòng tự trọng đã bị huỷ hoại  rất nhiều.

Cập nhật Sheldan Nidle 4.09.13


Cập nhật Sheldan Nidle 4.09.13

Dratzo! Chúng tôi trở lại với nhiều tin tức hơn để cho bạn biết. Thực tế của bạn là rất gần với sự thay đổi lớn cả bên ngoài lẫn bên trong tâm thức. Những tổ chức thiêng liêng bí mật trong thế giới của bạn đã gia nhập vào liên minh mới. Mục đích là để phục vụ thế giới tốt hơn, khi phong cách quản trị mới được hình thành. Chúng tôi bảo đảm với một số tổ chức và các chính phủ rằng, một khi Thiên đường gủi tới tín hiệu là ánh sáng màu xanh lá cây thì  thực tế mới có thể bắt đầu ngay mà không thể chậm trễ hơn nữa. Chúng tôi tiếp tục theo dõi các âm mưu đen tối vì  rõ ràng nhóm này vẫn đang quyết tâm theo đuổi mục tiêu gây rối toàn cầu và cố ý phá hoại hoà bình bằng các cuộc xung đột quân sự trên diện rộng. Điều này sẽ không được chấp nhận.