Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

AA Michael:Cập nhật Thăng Lên-Tách các Thế giới.22/08/2013


Cập nhật Thăng Lên: Tách các thế giới.

Tổng lãnh thiên thần Michael qua Goldenlight.

 Ngày 22-8-2013.


Xin chào. Chúng tôi là Hội đồng Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần Michael. Hôm nay, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn tin tức cập nhật về các quá trình thăng lên của bạn. Mỗi người trong các bạn đang trải qua quá trình thăng lên này ở bên trong cơ thể theo những cách khác nhau. Do đó, kinh nghiệm của mỗi bạn sẽ có một chút khác nhau .

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Ashtar:Năng lượng tháng Chín và Tiếp xúc Đầu tiên.


Ashtar: Năng lượng tháng Chín và Tiếp xúc Đầu tiên.

Dẫn kênh: Philipp

Chúng tôi đã thông báo cho bạn biết rằng tháng Chín là một tháng quan trọng trong quá trình phát triển của bạn. Chúng tôi đã nhận thấy có sự gia tăng ý thức và bước nhảy vọt của các sự kiện trong thế giới của bạn mạnh hơn bao giờ hết.