Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle, ngày 4/5/13


Cập nhật Sheldan Nidle, ngày 4/5/13

10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb 

Selamat Jarin! Chúng tôi trở lại với những điều quan trọng để thảo luận cùng với các bạn. Tin quan trọng nhất là về tiếp xúc đầu tiên. Trước đây, chúng tôi dự định thông báo công bố thông tin chính thức là từ chính phủ mới của bạn. Bây giờ, chúng tôi vẫ giữ nguyên dự định đó và làm tăng thêm mức độ nhìn thấy các thiết bị bay của chúng tôi vào ban ngày để bổ sung các chính sách và công bố của quản trị mới. Tất nhiên, đơn giản nhất là ngồi đợi cho các kịch bản hiện tại diễn ra. Chúng tôi không ngồi chờ đợi, chúng tôi dự định tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho các thông báo, bằng cách chủ động chuẩn bị môi trường thuận lợi cho các ựu kiện diễn ra .

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Sinh nhầm và Sống lộn.


Sinh nở sai lầm và Sống trong gia đình không dành cho bạn
Cameron ngày, vào ngày 22 tháng 5 năm 2013

Mở đầu : 


Đã bao giờ bạn cảm thấy như bạn đã sinh ra trong một gia đình dường như không phải của bạn ? Bạn đã lớn lên cảm thấy rằng: bạn vô cùng khác với cha mẹ và anh chị em ruột của bạn, phải chăng đã có một vài sai lầm nào đó khi bạn sinh ra và chung sống với những con người này? Tôi không nói về những cảm giác điên rồ của thời hiện đại trong xã hội loài người, tôi đang nói về một cái gì đó sâu sắc hơn, có một cảm giác rằng cha mẹ của bạn không phải là những người mà bạn đã lựa chọn làm đấng sinh thành ra bạn. Nếu bạn có cảm thấy như thế , hãy tiếp tục đọc, vì điều này có thể là thông tin rất quan trọng đối với bạn.