Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Hội đồng Arcturian 9D: Hợp tác với các chủng loài trong Vũ trụ
 Hội đồng Arcturian 9D: Hợp tác với các chủng loài trong Vũ trụ
Xin chào các bạn. Chúng tôi là Hội đồng Arcturian từ chiều không gian thứ 9. Chúng tôi rất vui khi được kết nối với tất cả các bạn.


Các bạn đang cùng nhau hành động như là một tập thể thống nhất. Hành động này bắt đầu đạt được sự tin tưởng của nhiều chủng loài khác trong Vũ trụ. Những chủng loài đó đã hơn một lần sợ hãi vì những hành động của Tập thể Nhân loại.
Hiện nay, Tập thể các Bạn đã bắt đầu vượt ra ngoài Ý thức của Nạn nhân / Tội phạm. Điều đó, đã cho phép các bạn tiếp cận nhiều hơn với quyền lực của chính Bạn, như là một tập thể có đầy đủ chủ quyền. Là một Tập thể có Ý thức, các bạn rất mạnh mẽ, khi bạn đang sử dụng khả năng của bạn để tập trung vào những ý định nhằm tạo ra cuộc sống mới hoàn thiện hơn.

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Chuyển đổi: Quan điểm của Samba về Thiền.
1-Dẫn nhập: 
Bài viết này không dành cho người mới bước vào Thiền, không dành cho những người mới tập Thiền hay đang tìm hiểu về Thiền.
 Bài viết này dành cho những Linh hồn đã dành nhiều năm, nhiều công sức, nhiều sự chú tâm để đi vào bản chất cốt lõi của Thiền.
Bài viết này dành cho những người đã hiểu rõ bản chất và lợi ích đích thực của Thiền và họ vẫn đang tiến bước hành Thiền.
Bài viết này là chia xẻ kinh nghiêm thực tế của cá nhân Samba về các kỹ thuật Thiền. Những kinh nghiệm này do Samba tự tìm kiếm, đúc kết và tự thử nghiệm. Thu được vài thành quả rõ ràng trong việc phát triển Tâm linh cá nhân. Bây giờ là thời gian để buông bỏ, công khai và chia xẻ những kỹ thuật cá nhân về Thiền này .


Chuyển đổi : Con đường Trở về.Chuyển đổi : Con đường Trở về. 

Thời đại mới đang tới. Mỗi linh hồn tiên tiến trong Nhân loại đang tìm đường Trở về. Con đường Trở về là một quá trình chuyển đổi từ trạng thái Tâm thức Thấp kém tới một trạng thái Tâm thức Cao cấp, có rung động cao hơn.

Hình thức thực hiện chuyển đổi thì có muôn vàn, nhưng con đường đúng thì chỉ luôn có Một. Con đường Đúng là: Trở về với Ánh sáng, Trở về với Thượng Đế, Trở về với Đấng Vô cùng, Trở về với Thiên Chúa Toàn Năng, Trở về với Khối sáng Thượng thiên, Trở về với Nguồn, Trở về với Ý thức của Vũ trụ...
Danh từ miêu tả thì có nhiều , tất cả đều diễn tả Một Con đường Trở về  ...
Con đường Trở về có những bước đi đầu tiên và có những bước tiến xa ... xa tới vô cùng ...