Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Khởi điểm sự Hùng mạnh Tâm Linh Đất Việt.

Hình ảnh

Khởi điểm sự Hùng mạnh Tâm Linh Đất Việt.

Hoa nước Việt, toàn cầu được hưởng .
Hai miền trên , Trung-Thượng được nhờ .
Là hoa Thượng có không trồng .
Huyền-năng vô-lượng,hóa sanh muôn loài .

Một tiểu quốc,thay hình đổi dạng.
Thành Đại Bang chủ tể hoàn cầu .
Thật là huyền bí nhiệm mầu.
Hậu Hồng Bàng đó,Nhị Đồ Tạo-công.Hai khổ thơ trên ở trong bài sấm " Cuộc đại tạo " nói về tương lai Việt nam . Thực là khó hiểu . 
Một tiểu quốc ở đông nam châu á - kinh tế thì eo hẹp , tâm linh chưa có gì nổi trội . Làm sao có thể thống lãnh quần hùng trong tương lai ? Nan giải , nan giải Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh .

Vị Thầy thực sự của Ánh Sáng.Vị Thầy thực sự của Ánh Sáng.
Ngày 01 Tháng 10, 2013.

Câu hỏi: "Có phải chúng ta không bao giờ tìm được Ánh sáng Chân lý thật sự ở trong thế gian này? Ai là Chúa Giêsu Kitô? Tinh thần và Năng lượng Christ là gì? Có phải tất cả những thứ này được tạo ra để giữ chúng tôi trong sự kiểm soát? "

Câu Trả lời :

Đã có nhiều đại diện của Ánh sáng Chân lý thực sự trên hành tinh này, trong suốt lịch sử của chúng ta. Bao gồm cả con người mà chúng ta biết là Chúa Giêsu.

Nhưng, những người Giả mạo Ánh sáng sau đó đã làm mọi việc nhằm che lấp, chuyển đổi và làm biến dạng những lời dạy đúng đắn ban đầu của các Vị thầy thực sự của Ánh sáng. Những người Giả mạo Ánh sáng cũng nói về "Năng lượng Mặt trời Trung tâm" Họ cũng nói về một " Con Thiên Chúa thật ", đó là lý do tại sao tất cả những câu chuyện giả mạo dường như là đúng đắn và cao cả.

Sự thật là: Tất cả các giáo lý của các vị Thầy của Ánh sáng đã đã bị thay đổi, chế biến, giả mạo  một phần. Phiên bản sai của Giáo lý luôn khuyên răn / đề nghị / ép buộc mọi người phải  thờ phượng.