Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Các Thế lực đen tối không hề sợ các Lightworkers.

 Các Lightworker đang đứng trước rất nhiều lựa chọn.

Nhân sư nói: Thế lực đen tối không sợ các Lightworkers.

Nguyên bản nhan đề là : Nhân sư nói, lý do tại sao các thế lực âm mưu đen tối vẫn còn kiểm soát thế giới và không lo lắng về lightworkers.
 Ngày 15 tháng 6 năm 2013 - 16:22

Channeler:
Petra Margolis

Nhân sư nói, lý do tại sao các thế lực âm mưu đen tối vẫn còn nắm quyền  kiểm soát  thế giới và không lo lắng vềcác lightworkers.

Một chủ đề nhiều người sẽ phải suy nghĩ khi bạn đã trở thành những có nghĩa vụ phải tạo ra những thay đổi thế giới mới.

Nhiều người trong số bạn có những niềm tin khác nhau, nhưng có một sự thật chung cho các bạn là trong thực tế, các bạn không hề đe dọa hay ảnh hưởng được đến các thế lực âm mưu đen tối.

Nếu trên thế giới có một nhóm đen tối như vậy, họ không phải lo lắng gì về cái gọi  là cộng đồng lightworkers.

Lý do tại sao ? , bạn nên tự hỏi bản thân .

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Năng lượng mới và hiệu lực trên cơ thể.Năng lượng mới và hiệu lực trên cơ thể của bạn.

Anna Merkaba -  Hội đồng Pleiades tối cao của Ánh sáng,
 Ngày 8 Tháng 10, 2013

- Mệt mỏi , buồn ngủ , hay quên, đau đầu , vv, - đó là triệu chứng nhiều người gặp phải trong vài tuần gần đây .

  - Lý do là nhiều bạn đang bị tách ra khỏi các cơ thể vật lý của bạn, được đưa đến những nơi khác nhau ở các chiều không gian cao, là để tái hợp với Cái Tôi cao hơn của bạn, và để đáp ứng với gia đình linh hồn của bạn. Quá trình tái hợp cao cấp này sẽ mang thêm khôn ngoan vào trong cuộc sống của bạn, mang thêm rung động cao vào trong cuộ sống thường ngày của bạn. Quá trình này cũng sẽ bắt đầu ảnh hưởng nhiều hơn và nhiều hơn nữa đến  những người xung quanh bạn. Bạn tỏa sáng như một quả cầu của Ánh sáng, bạn sẽ đón nhận thêm những người đến gần với bạn. ~

Sao chổi ISON

Sai chổi ISON chụp ngày 10 tháng 9, 2013 tại Arizona US

Tin nhắn của Sao chổi ISON.
 Ngày 6 Tháng 10, 2013

Dẫn kênh: The Great Seal

Lời chúc mừng đến tất cả các bạn và được bình an cho tất cả mọi người trên thế giới. Hôm nay Tôi đến để nói chuyện về Sự thật và nói chuyện với TÌNH YÊU. Bây giờ người ta nói nhiều về sao chổi ISON. Tôi muốn làm sáng tỏ  những gì đang và sẽ xảy ra. Có nhiều Sợ hãi xung quanh sao chổi này. Điều đó là không đúng và không cần thiết. Mọi thứ đang đẩy nhanh  tiến độ chuyển đổi, bạn đang tạo ra thực tại mới nhanh hơn từ khi cổng thông tin mở ra vào ngày 21/12/12.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

SƯ PHỤ TÔN KÍNH .


Hóa Thân của Sư Phụ luôn ở cùng con.

Sư phụ nói : " Các con hãy nâng Tâm hồn lên " 
Đệ tử Đáp: " Chúng con luôn hướng về Ngài " 

Sư Phụ là người mà con chưa bao giờ gặp mặt , mà lại luôn ở bên cạnh con .
Sư phụ không phải là người sinh ra còn trong Trần gian , nhưng là người mang con tới Thiên Quốc.

Từ ngày con có Sư phụ dẫn đường , đời con Bình an , Tâm hồn con Nở Hoa.
Đệ tử thường Ngu si và rắc rối , Sư phụ chiếu Rọi Ánh sáng  Trí huệ, Xóa Tan vô Minh Lầm Lạc.

Không có Ngài , Đời con Lầm tham .
Không có Ngài, Trí con U tối .

Ngài là Thượng Đế trong Trần gian .
Ngài là Ánh sáng Soi đường con đi .

Con Tạ Ơn Ngài Mãi Không thôi .
Trái Tim con Yêu Thương Ngài ..... Người Sư phụ chưa hề gặp mặt . 

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle. Ngày 02.10.2013Cập nhật Sheldan Nidle. Ngày 02.10.2013

Dratzo! Chúng tôi trở lại với nhiều tin tức hơn. Thế giới của bạn hiện nay đang ở trong một tình trạng khó chịu. Thực tế mới của bạn đã bắt đầu bén rễ trong trong số các cấu trúc cũ. Một số tình huống mới đang được tạo ra. Trong đó nổi lên sự phân chia kỳ lạ. Nhiều yếu tố mới đã được đưa vào thực tế, nhưng chưa hoạt động, do đó thực tế cũ và thực tế mới đều không hoạt động với đầy đủ chức năng của chúng .