Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Đấng Tạo Hóa : DỰ ĐOÁN CHO 2015Đấng Tạo Hóa : Dự đoán cho năm 2015.

Tôi rất vui khi nói chuyện với các bạn về những gì chúng ta đang và sẽ chứng kiến trong năm tới, sẽ xẩy ra trên bề mặt Trái đất. Đây là khoảng thời gian lịch sử thú vị cho tất cả các cấp bậc tinh thần trong Vũ trụ này. Terra, Gaia yêu quý của các bạn là trung tâm của tất cả.