Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 45 : Chuyển đổi miệng đắng mắt mờ .


Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 45 : 
Chuyển đổi: miệng đắng mắt mờ .

Vấn : Chào anh . Bữa nay em ăn ngon lại rồi. Ăn tiêu hóa bình thường. Các đồ ăn lúc trước ăn thấy đắng đắng, giờ ăn thấy ngon lại rồi anh .
Đáp: Oh, Vậy ăn đắng là do miệng của em , chứ không phải do đồ ăn.

Vấn : Vâng. Em cũng thấy vậy.
Đáp : Anh cũng có 1 thời gian miệng nếm gì cũng thấy đắng. Giờ bớt đắng đi chút nhưng vẫn còn.  Đó là do cơ thể chuyển đổi.  Mọi giác quan đều có biến động, bao gồm cả vị giác.

Vấn: Oh, Vậy hả Anh. Hèn chi lúc đó  Em ăn gì cũng ko ngon.
Đáp : Các  giác quan khác cũng có vấn đề khi cơ thể chuyển đổi.  Ví dụ mắt lúc mờ lúc tinh.  Tai lúc nghe được lúc không. Miệng lúc đắng lúc không ....