Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Chiến thắng của Ánh Sáng.

Ảnh : Cựu ngoại trưởng Mỹ : Hillary và cựu tổng thống Mỹ:  Clinton
Trong một buổi điều tra xét hỏi của FBI về việc thông đồng và nhận tiền của Nga

Nguồn bài viết Tiếng Anh   Ở đây.

Sau đây là một phần nhỏ dữ liệu FBI công bố công khai : 

 Hợp đồng Uranium One : Quỹ Clinton nhận tiền của Công ty Nga.