Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle 5.29.13
Cập nhật Sheldan Nidle 5.29.13

Selamat Jarin! Chúng tôi đến với nhiều điều để nói với bạn! Những cái đầu đen tối tiếp tục tìm kiếm một cách để thoát khỏi tình trạng bế tắc của nó, nhưng các thứchọ lựa chọn luôn dẫn họ vào một ngõ cụt. Vẫn còn có phương cách để cho những cái đầu đen tối giải quyết tình trạng khó xử ngày càng sâu sắc của họ. Trong khi họ đang tìm kiếm lối thoát, thế giới của họ đang sụp đổ nhanh chóng.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Lady Nada: Hãy để Ánh sáng của bạn Tỏa rạng


Hãy để ánh sáng của bạn tỏa sáng.

Thông điệp từ Minh sư Lady Nada 
Thông qua Elizabeth Trutwin,
Ngày 24 tháng 5 năm 2013

(Lady Nada là Vợ - bạn Tân giao- Twìnflame của Sananda, Đô đốc của tầu New Jerusalem)

Luật của Một

Luật của Một là không phải dành riêng cho nhân loại. Luật của Một là không thay đổi và vĩnh hằng. Đằng sau mọi sự thay đổi trong vũ trụ này, với quy mô sâu rộng hơn, Luật của Một luộn hiện hữu. Cuộc sống trên trái đất là một phần rất nhỏ của cuộc sống trong vũ trụ. Vũ trụ luôn thay đổi và tiến hóa.  Thay đổi này trong phạm vi Trái đất, chúng ta gọi là Thăng Thiên. Thăng thiên luôn xảy ra trong một vũ trụ năng động và liên tục thay đổi. Tất cả các luật điều chỉnh khác đều thuộc Luật của Một. Đó là Luật vũ trụ. Đó là Chân lý tuyệt đối và không phụ thuộc vào pháp luật của nhân loại.

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

AA Azrael: Kỷ nguyên mới trên Trái Đất đã bắt đầu


Tổng lãnh thiên thần Azrael: Kỷ nguyên mới trên Trái Đất đã bắt đầu
 26 tháng 5 năm 2013

Dẫn kênh: SanLeoSol

Xin chào các Earthlings Yêu Dấu của tôi. Đây là Azrael - Tổng lãnh thiên thần của chuyển đổi - nói chuyện với các bạn với một thông điệp của ánh sáng. Ánh sáng đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Bây giờ và  sẽ tiếp tục tỏa sáng. Với môi trường xung quanh đang sáng dần, bạn nhìn thấy các hoạt động của thế lực đen tối rõ hơn bao giờ hết. Không có cách nào khác, bởi vì trong thực tế ba chiều của bạn, đây là cách để Ánh sáng và Bóng tối hoạt động. Có tối và có ánh sáng, đó là hai lực lượng bổ sung cho nhau. Bóng tối sẽ giúp ánh sáng phát triển mạnh mẽ. 

Safon - Bản năng gốc của bạnSafon - Bản năng gốc của bạn
Ngày 22 Tháng Năm, 2013|

Tôi Safon của Hội đồng các hỗ trợ  Trái đất. Xin chúc mừng tất cả các bạn.

Tôi đến với bạn từ hệ thống sao Sirian. Tôi đã thấy hành tinh của bạn vượt qua mọi trở ngại và đang Thăng lên. Tôi cũng đã nhìn thấy trên hành tinh này có nhiều cám dỗ và đi xuống.

Các bạn luôn luôn bị cám dỗ làm những điều mà chính bạn biết là không tốt cho bản thân. Điều đó cho thấy một sự hận thù với bản thân của chúng ta. Mỗi hành động vật lý tiêu cực mà bạn làm hại chính bản thân bạn, hoặc làm tổn hại đến hành tinh, hoặc làm hại người khác ( bao gồm cả động vật và thực), đều tới từ một sự tự hận thù và không yêu thương bản thân đầy đủ. Bạn không thể làm hại bất cứ điều gì bên ngoài của bạn. Bạn chỉ có thể gây hại cho chính bản thân của bạn.