Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Tu Hành như đi dự tiệc

Tu Hành như đi dự tiệc

Đã nhiều lần tôi hỏi các vị hướng đạo Tâm linh của tôi là : Tại sao tôi đạt được thành quả tu hành như hiện nay ? Tại sao nhiều người cũng tu hành khổ công hơn, cố gắng nhiều hơn mà không đạt kết quả như tôi ?

Rồi trong một lần thiền định , cầu trả lời tới như một linh ảnh . Linh ảnh đó như một cuốn phim .Và hôm nay được sự đồng ý của Sư phụ Kính yêu , với sự khuyến khích của Bạn Đồng Tu tôi xin viết ra đây thể nghiệm riêng của tôi , mà tôi đã giữ kín bao năm . Giờ đã là lúc chia xẻ những kinh nghiệm như thế ...

AA Raphael: Bản chất của chữa lành.AA Raphael: Bản chất của chữa lành.

 Bài giảng của Tổng lãnh thiên thần Raphael
Thông qua Sharon Taphorn
Ngày 28 tháng 4 năm 2014

Chúng ta hãy nói về bản chất thực sự của sự chữa lành trong tất cả các khía cạnh. Hãy mở lòng và mở rộng ý tưởng của bạn tới các khái niệm rộng hơn, với tình yêu thương trong việc chữa bệnh. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc cảm ơn các thầy thuốc, thầy chữa đã và đang làm việc chăm chỉ có trên tất cả các phương thức khác nhau  của chữa lành. Đặc biệt cám ơn những thầy chữa đang liên tục tìm kiếm những cách thức chữa trị mới, tốt hơn cho Nhân loại. Đó không phải là một con đường dễ dàng cho người Thầy chữa, nhưng lại rất cần thiết cho mỗi người trong các bạn trên quá trình thành lọc và chuyển đổi như hiện nay.

Tình Yêu  thương thật sự là quan trọng  khi bạn tham dự vào quá trình chữa lành. Yêu thương phải tự nhiên, không gò ép, không vì mục đích nào hết. Đó là Yêu thương vô điều kiện, hồn nhiên đơn thuần, không có bóng dáng của tự ngã. Chỉ khi nào bạn đạt tới cấp độ yêu thương như thế, bạn mới có thể ra khỏi bản ngã cá nhân và bắt đầu bước vào con đường chữa trị cho Tha nhân. Chỉ khi đó bạn mới có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho những người cần để chữa lành một cách đúng đắn và có hiệu quả.

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

16 dấu hiệu: Bạn đang là nô lệ cho Ma Trận của Ảo tưởng.


16 dấu hiệu: Bạn đang là nô lệ cho Ma Trận của Ảo tưởng .

Sigmund Fraud,
Biên tập viên của tạp chí 
www.wakingtimes.com

Ngày nay chúng tôi đang sống trong một thế giới đầy ảo tưởng, sai lầm và đau khổ. Tất cả chúng tôi đang đang phải sống trong một xã hội mà tràn ngập các tín hiệu luôn dẫn dắt chúng tôi vào sai lầm và nhầm lẫn. Chúng ta bị bắt buộc phải sống trong Ma trận của Ảo tưởng này. Làm nô lệ cho Ma trận này. 

Khi còn là nô lệ cho Ma trận Ảo tưởng, chúng tôi không có sự lựa chọn lối sống tốt lành cho bản thân. Bắt đầu nhận thức Ma trận của Ảo tưởng là bước đầu tiên để thanh lọc Nghiệp, Tịnh hóa bản thân và bắt đầu dành lại quyền tự chủ Tâm thần và Thăng trưởng Tâm linh của chúng tôi. Khi vẫn còn là nô lệ cho Ma trận của Ảo tưởng thì bạn không thể nào Thăng trưởng Tâm linh. Khi vẫn còn trong Ma trận của Ảo tưởng, dù Tịnh hóa bản thân cỡ nào đi nữa, thì bạn cũng vẫn tiếp tục đau khổ và sai lầm, vẫn dính mắc trong màn vô minh nhầm lẫn. 

Nhận thức rõ Ma trận của Ảo tưởng là rất quan trọng. 16 dấu hiệu sau đây cho bạn một cái nhìn chính xác về sự ràng buộc vào Ma Trận và thân phận Nô lệ của Vô Minh. 16 dấu hiệu sau đây sẽ giúp bạn có một cách tiếp cận, có một sự quan sát khách quan và đúng đắn, để giúp bạn xác định các lĩnh vực cuộc sống của chính bạnđang bị vướng mắc vào Ma Trận của Ảo tưởng. 16 Dấu hiệu bạn đang là Nô lệ của Ma trận, cũng chỉ ra cho bạn nhiều cơ hội để tự giải phóng bản thân ra khỏi sự tự hủy hoại trong cuộc sống của bạn.