Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thơ Mê và Tỉnh.


Thơ Mê và Tỉnh.

Trên FB của Nguyễn Quỳnh Nga có đề thơ :


Khi mê bùn chỉ là bùn 
Ngộ ra mới biết trong bùn có sen!

Và câu : 
Khi mê tiền chỉ là Tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có Tâm


Samba cũng góp vui :


Khi mê Đời - Đạo phân chia . 
Ngộ ra mới thấy .. chẳng chia cái gì .


Khi mê Tình là khổ đau . 
Tỉnh ra mới thấu Tình tràn khắp nơi .


Khi mê Tâm vốn là Tâm . 
Tỉnh ra mới thấy Tâm này Rỗng Không .
( Câu này khó ah , Nó diễn tả trạng thái Không Không Nhà Phật .)

Khi mê Nghiệp Chướng tràn lan . 
Tỉnh ra mới thấy Nghiệp tan tức thì .

Khi mê còn muốn Tu lên .
Tỉnh ra lên xuống cũng là như nhau .

Khi mê sắc đẹp ( là ) gái xinh .
Tỉnh ra cái đẹp hiện hình khắp nơi .

Khi mê tâm trạng rối bời .
Tỉnh ra tâm thức thảnh thơi an lành .

Khi mê bệnh tật hoành hành .
Tỉnh ra khỏe mạnh yên lành mọi nơi.

Khi mê thần thức chơi vơi .
Tỉnh ra Thần thức Trụ nơi .. chính mình .

Khi mê , Thần gian tràn đau khổ.
Tỉnh ra, Lộ lớn, Ta tự đi .

Khi mê chẳng biết làm thơ .
(Tỉnh thì ) Thơ văn khai ngộ tuôn ra … cái ào.


Samba 
Tháng 5-2019