Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Mô hình quản trị hiện tại và tương lai.


Mô hình Kim tự tháp 

Mô hình  quản trị hiện tại và tương lai.

Mô hình quản trị hiện nay: 

Xã hội hiện nay nhìn chung được quản lý theo kiểu phân cấp theo hình kim tự tháp. Càng lên cấp cao càng có nhiều quyền lực. Cấp dưới cần tuân phục mệnh lệnh của cấp trên. Cấp dưới không được, không thể, không có quyền kiểm tra , không được phép soi xét hoạt động của cấp trên. Giới lãnh đạo càng lên cấp cao- số lượng càng ít đi. Ít tới mức chỉ có một người duy nhất đứng đầu . Trong một quốc gia, một tổ chức xã hội hay tổ chức tôn giáo luôn có một người đứng đầu lãnh đạo . Đó là mô hình quản trị hình Kim tự tháp .