Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

GAIA: Hợp tác với Tôi và Chuyển đổi của Hành tinh .Ngày 18 tháng 1 năm 2013

Tôi là  GAIA, Linh hồn của Trái đất.
Những người thân yêu của tôi!

Tôi có một tin nhắn cho trẻ em của tôi. Tôi là mẹ của con trong nhiều cách. Chắc chắn là vậy, dù cho bạn không nhớ tới điều đó. Kinh nghiệm được sống trong cơ thể con người của bạn quý giá và bạn cần trân trọng.

Tôi là hoà hợp cùng với trái tim của bạn và cũng hiện hữu cả trường điện từ riêng xung quanh bạn. Chúng ta kết nối cùng nhau không chỉ thông qua trái tim.

Bất kỳ sự tĩnh lặng bạn đang kinh nghiệm trong  Trái tim của bạn, đó là bạn đang được kết nối trực tiếp và trái tim của tôi. Trái tim của hành tinh và tinh thần của Trái đất, như tôi là  Gaia, linh hồn của Trái đất.

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle-Ngày 15/01/2013Sheldan Nidle - ngày 15 tháng 1 năm 2013
13 Chicchan, 13 Chicchan, 9 Eb

Dratzo! Chúng tôi trở lại! Thế giới của bạn vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, hướng tới ngày được lựa chọn bởi Thiên đàng, ngày công bố thực tế mới của bạn. Gia đình Agarthan của chúng tôi thông báo cho chúng tôi rằng: một phần trong các hoạt động của họ đã được hoàn thành. Tương tự như vậy, các đồng minh bí mật thiêng liêng của chúng tôi xác nhận rằng các hoạt động của họ đã đạt đến điểm lựa chọn bởi Thiên Đường. Chúng tôi tiếp tục được phép sử dụng các công nghệ của chúng tôi để hỗ trợ tất cả mọi người trong quá trình hành động. Bảo đảm rằng tất cả các hoạt động liên kết thống nhất với nhau và được thực hiện đúng như kế hoạch. Chúng tôi đang chờ đợi hiệu lệnh cuối cùng từ Thiên đàng để thực hiện một loạt các hành động hoàn toàn mới . Tín hiệu này sắp được ban cho chúng tôi. Cho đến lúc đó, chúng tôi chờ đợi, quan sát, và giám sát những gì đang xảy ra trên hành tinh này .

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Chúa Metatron: 2013-Chuyển đổi Thời đại Bảo bình-Phần 2

Chúa Metatron: 2013-Chuyển đổi Thời đại Bảo bình-Phần 2

Tần số  và sóng não Theta Sáng tạo

Sự bắn phá của các dòng ion lên hành tinh của bạn đang chuyển đổi tỷ lệ giữa Ion âm và dương. Tác động của dòng Ion thông qua hệ thống lưới Ánh sáng tinh thể đã cho phép sự thay đổi trong ý thức của bạn và cũng thực sự thay đổi sinh học trong cơ thể. Các nhà khoa học và sinh học của bạn đang ngày càng nhận thức được điều này. Dự án Human Genome gần đây nhận thấy rằng ADN của con người sẽ thay đổi / biến đổi theo các điều kiện môi trường và còn biến đổi theo niềm tin - nền văn hóa- tâm lý.

Năm ngoái, một thử nghiệm hoàn toàn kinh ngạc đã diễn ra và làm rung chuyển giới khoa học  chính thống. Kết quả thí nghiệm này đã mở cấp độ mới hiểu biết  về tiềm năng con người . Thí nghiệm được thực hiện bởi một học giả nổi tiếng, người nhận giải Nobel, Tiến sĩ Luc Montagnier.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Chúa Metatron: 2013-Chuyển đổi Thời đại Bảo bình-Phần 1Chúa Metatron: 2013-Chuyển đổi Thời đại Bảo bình.

Chúa Metatron chuyển Thông điệp qua James Tyberonn.

Chúc mừng Các Minh sư ! Tôi là  Metatron, Chúa của Ánh sáng , và tôi chào đón bạn trong một bao bọc của tình yêu vô điều kiện!

Đây là năm 2013, và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng có một bình minh mặt trời mới. Thực sự là mặt trời của sự thay đổi.Nó sẽ đem lại ánh sáng mới  và kết tinh của Trái đất mới tuyệt vời. Và tất cả các bạn có một hành trình chuyển đổi  tuyệt vời.

Thưa các Minh sư, chúng tôi nói với bạn một lần nữa rằng Thăng Thiên của Hành tinh đã xảy ra, và nhân loại cũng đang tham dự vào quá trình Thăng thiên. Ngay cả khi phần lớn của nhân loại không nhận ra Thăng thiên trong ý thức 3d thường ngày.  Trái đất đã thực sự thay đổi, tốt nghiệp vào một mô hình mới. Các nhà bác học của các bạn nhận ra điều này.

Biểu hiện sáng tạo sẽ nhanh hơn-13/01/2013
Những người Thân Yêu Quý ,

Trong cuộc sống hàng ngày bây giờ của bạn, bạn đang bắt đầu chú ý đến sự thay đổi trong cơ thể và trong tâm thức của chính bạn. Giờ đây đã dễ dàng hơn nhiều để ở trong trạng thái cân bằng trong hầu hết thời gian. Ngay cả khi thay đổi xảy ra, bị bất ngờ hay trước những sự kiện không lường trước được. Cuộc sống có vẻ trôi chảy một cách hài hòa và đồng bộ ở khắp mọi nơi và cũng  như bạn đang hài hòa với dòng chảy cuộc sống này. Sống trong một cơ thể vật chất trên hành tinh này đã trở nên dễ dàng hơn và tràn đầy ơn thánh.

Nhiều người trong số các bạn đang gặp vài triệu chứng trên cơ thể  như sốt nhẹ , cảm cúm không rõ nguyên nhân. Đó là dấu hiệu của cơ thế bạn ngay sau khi tải về các nguồn năng lượng cao hơn và đang kích hoạt các chức năng tiềm ẩn của bạn ở một chiều kích cao. Một số bạn đang trải qua thời gian ngắn như thiếu oxy hoặc cảm giác rằng bạn thấy khó khăn để hít vài hơi không khí vào phổi của bạn. Điều này cũng là một triệu chứng tạm thời , biểu hiện nâng cao mức độ tần số trong lĩnh vực Linh thể Ánh sáng Vàng của bạn.

Hilarion và Isis: Kết nối với Trái đất- 15/01/2013

Minh Sư Hilarion và Isis nói về Kết nối với Trái đất
15 tháng 1 năm 2013

Hôm nay chúng tôi muốn nói về Trái đất như còn được gọi là Gaia. Giờ đây Gaia là một Sinh mệnh, là một Hành tinh đã Thăng thiên  và một dòng năng lượng mới đã được đưa vào trong lòng Trái đất của bạn.

Như chúng tôi đã  nói  trước đây, bây giờ  là thời gian để bạn đứng trên hai chân của mình.

Câu nói đó có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa . Nghĩa đen là bạn cần kết nối với  trái đất thông qua dòng chảy năng lượng ở 2 chân của bạn .