Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Sự phong phú mớiSự phong phú mới.
Hướng tới một nền kinh tế toàn cầu hoàn toàn mới .
Ngày 5 tháng 4 năm 2014.

"Nhóm Phục vụ " Thông qua Steve Rother

Chúc mừng các bạn, Tôi là Elrah của " Nhóm Phục vụ ".
Nhân loại đang thay đổi sâu sắc.

Tôi đã làm việc trong nhóm phục vụ người dân Trái đất nhiều năm nay, gần đây tôi đã nhìn thấy nhiều nụ cười trên trên những khuôn mặt xinh đẹp của người dân. Các bạn đang dần hiểu rõ các bạn là ai. Đúng vậy ! Tôi đã thấy được nhiều điều chuyển đổi tuyệt vời của các bạn, trong thời  gian tôi làm việc với các bạn.

 Hãy để tôi mô tả cho bạn những điều tuyệt vời mà tất cả các bạn đã làm trong vài năm vừa qua. Các bạn bạn đã cùng nhau Nâng cao rung động của hành tinh Trái đất. Tốc độ tăng trưởng của tần số và mức Rung động hiện nay của Trái đất là cao hơn bao giờ hết, khi so với các thời kỳ trước đây. Bằng cách vượt qua các khó khăn và đấu tranh với các hệ thống niềm tin cũ của bạn, chính bạn đã tham dự vào công việc nâng cao rung động của Trái đất. Bạn đang ở đây trong trái đất cũ, do đó bạn bi ảnh hưởng và suy nghĩ với những ý tưởng cũ. Nhưng đồng thời bạn là những Sinh Mệnh Ánh Sáng, bên trong bạn có những thôi thúc, có nhiều kỹ năng nâng cao rung động hướng về phía Án sáng. Khi bạn chuyển hóa những hệ thống niềm tin sai lầm lỗi thời của bản thân và hướng mình tới những hành động và suy nghĩ có rung động cao hơn, thì bạn đang nâng cao rung động của bản thân, đồng thời cũng đóng góp vào việc đưa Trái đất tới mức rung động cao hơn của Ánh sáng.