Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

About Me .


Với một chút hài hước, Các Hướng đạo tâm linh của tôi chấp thuận cho tôi viết về bản thân lên blog này. Cộng thêm sự ủng hộ của vài người bạn tâm linh , tôi quyết định viết những điều tôi biêt về bản thân lên đây.