Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Chuyển đổi: Thải độc, nâng cao rung động tế bào ( Phần 1).


Chuyển đổi: Thải độc, nâng cao rung động tế bào .( Phần 1 ) 

Dẫn nhập : 

Nghe nói rằng : Có rất nhiều Lightwworkers, StarSeed muốn chuyển đổi mà không được. Họ có đầy đủ kiến thức về thời đại mới, cố gắng sống tốt, cố gắng phổ biến kiến thức, nhưng cuộc sống không hề  thăng hoa, cuộc sống tệ hơn người thường. Sinh mệnh Ánh sáng mà tối thui, ngu dốt, nhầm lẫn, yếu đuối....
Nghe nói rằng : Tất cả Nhân loại đang sống trong Ma trận của ảo tưởng, Sống trong màn Vô minh. Cuộc sống ở trên hành tinh này ngày càng trở nên độc hại, nặng nề. Bệnh tật, khủng bố đầy rẫy .....

Một câu hỏi lớn được đặt ra : Làm sao để chuyển đổi thành công trong môi trường đầy độc hại ?  Làm sao nâng cao được rung động và khai ngộ thức tỉnh, khi còn phải sống trong Ma trận của Vô minh ?
Công cụ nào, phải làm chính xác những gì ?  Để cho các sinh mệnh Ánh sáng rũ bỏ được các năng lượng xấu và kết nối được với Linh hồn, câu thông được với Thiên Tính bản Tâm, Để thức tỉnh Tâm linh một cách đúng đắn. Để có được sức khỏe tốt, cuộc sống hạnh phúc như ý muốn. Không cần hy sinh, khắc khổ, ép xác trong đời thường mà vẫn đạt khai ngộ thức tỉnh Tâm Linh ?