Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Phòng vệ Tâm Linh: Bòn rút năng lượng.( phần 2)


 2- Người thờ ở, mắt lờ đờ. Tâm trí tách khỏi thực tại cuộc sống.

Năng lượng sống của loại người này dường như tách biệt ra khỏi cơ thể, Biển thị đặc trưng của loại người thờ ơ này là ở cặp mắt. Mắt họ lờ đờ, vô hồn như mắt con trâu và cho cảm giác nguy hiểm ẩn giấu ở bên trong. Họ tác động tới bạn theo cách gián tiếp và vô thức. Họ ít nói và luôn đắm mình trong sự thờ ơ, đờ đẫn, bế tắc của họ. Kết hợp với một chút rên rỉ, họ thường gây ảnh hưởng tới tâm lý của bạn, gây trì trệ các quá trình chuyển hóa năng lượng của bạn. Mục đích của tất cả chiến thuật tâm lý và năng lượng này là thu hút sự chú ý và tình thương của bạn về phía họ, họ vô thức muốn ngăn cản bạn tăng trưởng, ngăn cản bạn kết nối với Nguồn và Ngăn cản bạn hưởng thụ niềm vui.