Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Sheldan Nidle - 28 tháng 8 năm 2012


3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb . Dratzo! Chúng tôi trở lại! Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng để bắt đầu đưa hệ thống ngân hàng mới vào hoạt động. Khoảng thời gian chuẩn bị cuối cùng này sẽ được hoàn tất nhanh chóng. Tiếp theo sẽ là thông báo chính thức của hệ thống tài chính toàn cầu mới.Hệ thống tài chính mới này sẽ tạo ra một tình huống khiến cho cabal tối không thể tồn tại.Khi đó là các chính phủ mới hình thành và tiếp theo sẽ cho phép các quỹ thịnh vượng sẽ được chuyển giao.