Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Chuyển hóa Tiêu cực


Chuyển hóa Tiêu cực và Hòa bình .


Chuyển qua Kathryn E. May, PsyD
whoneedslight.org

( ......) 

Hiên tượng Bị xâm nhập 

Bây giờ, chúng tôi có những vấn đề khác để cho bạn biết. Bạn có thể nhận thức được những làn sóng của năng lượng biến động trong những ngày gần đây. Sau một làn sóng rung động cao, làn sóng nâng cao tinh thần, thì năng lượng giảm xuống một chút. Gần giống như những làn sóng trên bãi biển. Những người nhạy cảm với những thay đổi này sẽ cảm thấy sau những ngày vô cùng tràn đầy sinh lực là một giai đoạn chán nản và mệt mỏi. Đây là phản ứng bình thường của cơ thể với những thay đổi của vũ trụ. Việc bạn cần làm là : Nghỉ ngơi, phục hồi và mở cửa đón nhận những làn sóng tiếp theo sẽ tới ngay sau đây. Bạn đang phản ứng với sự gia tăng của Ánh sáng và  Yêu thương. Quá trình Thăng thiên đang được thực hiện rất tốt nhờ những nỗ lực bền bỉ của nhiều Lightworkers và Wayshower.Họ đang làm gương và giơ cao ngọn đuốc cho tất cả những người khác. 

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Liên đoàn Thiên hà - Phần 3


Dẫn kênh: Wes Annac

Công nghệ tiên tiến không được phổ biến cho nhân loại

SanJAsKa đặc biệt là một khía cạnh chiều thứ năm của Tổng Hồn của tôi. Như vậy, tôi cảm thấy khá gần gũi với linh hồn này vè mặt năng lượng. Mặc dù Hội đồng Liên đoàn Thiên hà cũng truỳen tông điệp cho nhiều người dẫn kênh khác, nhưng tôi cảm thấy kết nối với linh hồn này và tôi được sử dụng như là đường dẫn năng lượng và thông tin của nhóm, thông qua SanJAsKa, như các bạn đã thấy.