Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Liên đoàn Thiên hà - Phần 3


Dẫn kênh: Wes Annac

Công nghệ tiên tiến không được phổ biến cho nhân loại

SanJAsKa đặc biệt là một khía cạnh chiều thứ năm của Tổng Hồn của tôi. Như vậy, tôi cảm thấy khá gần gũi với linh hồn này vè mặt năng lượng. Mặc dù Hội đồng Liên đoàn Thiên hà cũng truỳen tông điệp cho nhiều người dẫn kênh khác, nhưng tôi cảm thấy kết nối với linh hồn này và tôi được sử dụng như là đường dẫn năng lượng và thông tin của nhóm, thông qua SanJAsKa, như các bạn đã thấy.

Chúng tôi cũng được nhắc nhở  là các chính phủ trên bề mặt Trái đất đã được biết về nhiều công nghệ tiên tiến. Nhưng họ không quan tâm tới việc phát hành công nghệ đó ra phục vụ cho nhân loại.

"Ghi chép của chúng tôi là gần gũi với tôi trong năng lượng. Đây là lý do tại sao tôi lựa chọn kênh này để mang lại một thông tin liên lạc vào trong Lĩnh vứ thể chất. Trong nhiều trường hợp, tôi hành động như một cầu nối cho các nguồn năng lượng tập thể được thể hiện thông qua tôi. Tôi làm việc như một dường ống dẫn những tần số năng lượng, thông tin và dịch vụ của chúng tôi xuống trái đất thân yêu của bạn.  Đặc biệt, với các nguồn năng lượng mới và trái tim khai mở sẽ nhận được nhiều nguồn năng lượng truyền xuống thân thể . Từ đó, tâm trí của mới giải thích hay giải mã các thông tin nhận được.


Cùng với nhiều kênh khác trên bề mặt Trái đất, chúng tôi liên tục gửi những thông tin liên lạc xuống. Cũng như chúng tôi không ngừng cố gắng để kết nối với tất cả các bạn, những linh hồn thân yêu,  trong một nỗ lực liên tục để giới thiệu bản thân với bạn.  Để bạn có thể kết nối với nguồn năng lượng, để bạn có thể làm việc và để giới thiệu chúng tôi với thế giới của các bạn.

Thật vậy, các chính phủ của bạn biết về chúng tôi và những công nghệ của chúng tôi từ rất rất lâu. Nhưng họ vẫn tiếp tục ích kỷ,  không giới thiệu công khai sự hiện diện của chúng tôi cho công  chúng . Họ viện cớ rất nhiều lý do. Nhưng lý do thực sự là họ muốn hưởng lợi một mình từ các công nghệ tiên tiến Liên hành tinh , đồng thời  họ không muốn công chúng  phát hiện được mục tiêu khống chế toàn bộ Thế giới của họ. Giờ đây,   chúng tôi đang tìm kiếm kết nối với mỗi bạn , chúng tôi cung cấp thông tin và năng lượng cho những người đang bắt đầu trở rộng nhận thức. Các bạn đang giúp cho sự thật về sự hiện hữu của chúng tôi, lây lan trong toàn bộ tập thể Nhân loại của bạn. Sự thật là chúng tôi đã đóng góp vào việc xấy dựng và duy trì các nền văn minh hùng mạnh mẽ trên thế giới trong một thời gian rất dài trước đây. "

Số lượng Linh hồn thức tỉnh ngày càng tăng trên thế giới, làm tăng sự hiểu biết về Liên đoàn Thiên hà. Đồng thời mỗ người dân Trái đất dần hiểu rõ sự đàn áp thông tin của sự tồn tại của Liên đoàn Thiên Hà của các tổ chức chính phủ. Họ liên tục phủ nhận sự liên hệ với Liên đoàn Thiên hà và các nhóm Người ngoài Hành tinh khác. Mặc dù họ đã làm việc cùng với các nhóm Ngoài Hành tinh từ rất lâu. Hàng loạt công nghệ tiên tiến mà quân đội và Chính phủ đang sử dụng là mô phỏng từ công nghệ của Liên đoàn thiên hà. Họ liên tục phủ nhận và dối trá. Nhưng giờ đây, Người dân Trái đất đã cùng nhau thức tỉnh. Các thông tin và công nghệ được giới thiệu thẳng tới công chúng. Thông tin về Liên đoàn Thiên hà được giới thiệu công khai với toàn bộ thế giới.

Cũng như khả năng chung của tất cả mọi người, mỗi người trong chúng ta sẽ bắt đầu tìm thấy bên trong bản thân là không giới hạn. Khả năng của chúng ta để truyền bá sự thật liên quan đến sự tồn tại của những người giúp đỡ nhân từ thế giới bên ngoài như là vô hạn và mạnh mẽ.  Như chúng ta đã từng có những khả năng như thế. Phần lớn thế giới vẫn hoặc tự mãn hoặc không biết gì về sự tồn tại của những linh hồn và sự tồn tại của cõi vượt trên vật chất. Sự tham nhũng, độc tài của các tập đoàn tài chính, tập đoàn công nghiệp đã thao thúng và làm tha hóa các chính phủ . Sự tham lam của họ đã làm cản trở sự tiến bộ của Nhân loại. Nỗ lực để ngăn chặn công bố

Trước đây, có nhiều cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã nhận được liên lạc của Liên đoàn Thiên Hà nhân từ. Các tổ chức đen tối trần gian đã liên tục thực hiện những hành vi gian lận và đàn áp những người giữ liên lạc này . Mục đích là làm chững lại hoặc ngừng hoàn toàn việc tiết lộ Liên đoàn Thiên hà đang ở Trên Trái đất. Việc từ chối mang lại  hòa bình thế giới trên của những nhóm đen tối cũng được đề cập.

"Trong những năm bốn mươi và năm mươi của thế kỷ trước, trong cộng đồng Nhân loại, một làn sóng lây lan xung quanh việc chứng kiến ​​ và thiết lập các liên lạc cá nhân với các nhóm Sinh mệnh nhân từ.Chúng tôi , các Pleiadians cũng đã kết nối với nhiều linh hồn trên Trái đất, nhằm giúp đỡ, nâng đỡ họ đạt sự giác ngộ. Các tổ chức liên quan đến chính phủ đã đàn áp những người có liên lạc với các nhóm Nhân từ. Có nhiều tài liệu về loại đàn áp này ở trên khắp thế giới của bạn. Chúng tôi mong muốn tất cả các bạn tiếp tục đẩy mạnh cho việc phát hành đầy đủ các văn bản đó, đồng thời tiết lộ đầy đủ về sự tồn tại của chúng tôi.


Một mạng lưới rộng lớn các cá nhân và tổ chức liên tực làm việc để che dấu sự hiện diện của chúng tôi đối với công chúng. Nhưng chúng tôi là một phần của Liên đoàn Thiên hà, cũng như các tổ chức Thiên hà và các nhóm đã Thăng lên khác, đã cung cấp cho các chính phủ đầy đủ cơ hội để chấp nhận nền hòa bình thế giới.  Chúng ta mong muốn bắt đầu giúp bạn ổn định để tiến vào Thời đại Hoàng kim của bạn .

Nhiều lần họ đã từ chối. Đôi khi họ giả vờ hành động, trong khi rõ ràng họ chỉ làm việc vì lợi ích riêng của họ và cố gắng để đánh lừa chúng tôi.


Như chúng tôi đã nói với họ, chúng ta là đều là những Sinh mệnh đa chiều, có thể nhìn thấy, biết và cảm thấy tất cả mọi thứ. Trong các kích thước cao hơn và từ một nhận thức nhiều chiều hơn, hoàn toàn không có gì có thể che giấu được. Chúng tôi có thể nhìn thấy và nghe thấy tất cả mọi thứ mà chúng tôi muốn tìm hiểu về các nhón Đen tối trên mặt đất. Chúng tôi quan sát được mọ hành vi của họ, dù họ che dấu bí mật  "

Từ một quan điểm từ chiều kích cao,  tự động có một nhận thức về mọi thứ. Không có sự lừa dối nào có thể đi che dấu được. Đó là lý do các "thủ đoạn"  luôn luôn được biết đến, ngay sau khi kế hoạch được hình thành.

Thậm chí vượt ra ngoài sự hiểu biết của các nhóm ích kỷ và đen tối, Liên đoàn Thiên Hà có thể liên tục theo dõi giám sát những cá nhân và các thành viên gia đình và con cháu của họ, những người vẫn đang cố gắng để hành động vì lợi ích riêng chứ không vì lợi ích của nhân loại. Mọi hành động cố gắng chống lại nhân loại đều được theo dõi và ghi nhận đầy đủ.

Nhân loại hãy tha thứ cho họ.

Công nghệ của Liên đoàn Thiên hà được thảo luận dưới đây, và những nỗ lực của các thế lực Đen tối để theo dõi thiết bị như vậy cũng được đề cập. Sau đó chúng tôi được yêu cầu để tìm sự tha thứ cho những linh hồn Đen tối , khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về tất cả mọi thứ họ đã làm. Bởi vì những sự thật tuyệt vời và nhận thức sẽ nằm ngoài  nhận thức ban đầu.

"Chúng tôi sử dụng công nghệ nano, theo tiêu chuẩn trần gian của bạn là vô cùng nhỏ. Những người đứng đầu các âm mưu đã cố gắng sử dụng nhiều loại phương tiện để theo dõi những thiết bị này và đã không thu được kết quả nào.

Những linh hồn đen tối đã làm rất nhiều điều gian trá để giữ bí mật về sự hiện diện của chúng tôi và  giứu bí mật về công nghệ mà họ đang có. Chúng tôi đã cung cấp cho nhân loại nhiều thông tin không được chính phủ công bố. Nhưng đồng thời, chúng tôi yêu cầu bạn tha thứ cho họ, khi những tiết lộ gây shock nhất liên quan đến họ bắt đầu làn truyền bề mặt Trái đất. Bởi vì sẽ có rất rất nhiều điều sẽ làm bạn ngạc nhiên, thậm chí để lại cho bạn trạng thái tuyệt vọng.

Chúng tôi yêu cầu bạn giữ bình tĩnh, không cho phép thất vọng như vậy, khi một số những sự thật đáng lo ngại nhất về các tổ chức đen tối được công bố. Bởi vì những suy nghĩ và cảm xúc khẳng định là rất cần thiết  cho bạn, trong khi bạn tiếp tục học tập và khám phá những điều về thực tế mới sẽ hiển thị . Các bạn sẽ hiểu được  làm thế nào mà ảo tưởng đã được thi hành trên thế giới thân yêu của bạn rất lâu  như vậy. "

Liên đoàn Thiên hà  thực sự có một quan điểm hòa bình. Họ  hiểu  rằng bạo lực và trả thù sẽ tạo ra bạo lực và trả thù . Sự thật liên quan đến những nỗ lực liên tục của các tập đoàn đen tối là  luôn giữ cho nhân loại trong trạng thái cùng cực của tiêu cực. Bạn nên biết rằng : bất kỳ suy nghĩ tiêu cực sẽ không hữu ích cho việc thiết lập một mô hình mới, mà có nền tảng là tôn trọng và hòa bình giữa mỗi con người.

Tha thứ cho các nhóm thế lực đen tối sẽ là một trong những bài học đầu tiên và lớn nhất, cũng là khó khăn nhất của chúng ta. Khi thời gian đến và sự thật được tiết lộ, bạn cần giữ bình tĩnh và giúp đỡ cho nhiều người khác dập tắt sự giận dữ tập thể tiềm năng và sự hỗn loạn có thể xảy ra. Hệ thống cấp bậc của Liên đoàn Thiên hà.

Liên đoàn Thiên hà sử dụng một cấu trúc phân cấp cho các Chủng loài và các Hội đồng khác nhau. Giá trị nhận thức không phải là một yếu tố quan trọng trong hệ thống phân cấp , mà là mức độ, khả năng và sự phát triển liên chiều kích của mỗi linh hồn sẽ xác định vị trí cấp bậc của Linh hồn đó trong Hội đồng.

 Tiếp theo, thông điệp nói về nhóm linh hồn con người người đã làm việc vì lợi ích của bóng tối, gần đây đã đã phải chịu nhiều nghiệp cho những hành động của mình. Các tập đoàn tham nhũng và tham lam đã từng duy trì một ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ trên toàn cầu, hiện nay họ đang được tháo gỡ ra kỏi vị trí quyền lực và  hầu hết các phần, vẫn chưa bị phá vỡ.

"Liên đoàn Galactic bao gồm vô số các chủng tộc khác nhau. Người ta chia thành các Hội đồng khác nhau dựa trên sở thích cá nhân và mức độ về khả năng hiểu biết. Quyết định của chúng tôi thể hiện qua Hội đồng chúng tôi đang tham dự.

Chúng tôi tổ chức nhiều họp giữa các chủng tộc khác nhau và trong số các Hội đồng của các chủng tộc như vậy, cũng có các cuộc họp của các thành viên với nhau , đôi khi có sự tham dự của các tổ chức Thiên hà khác.

Số lượng thành viên của chúng tôi trong Liên đoàn Thiên Hà luôn luôn là rất lớn. Tuy vậy, gần đây chúng tôi đã chào đón nhiều thành viên viên mới vào gia nhập vào Liên đoàn. Những người này, trước đây từng làm việc cho các bên của bóng tối. Những linh hồn này đã nhớ lại đầy đủ và nhận ra ánh sáng bên trong họ. Sau khi hoàn thành việc thanh lọc các nghiệp do hành động của họ gây ra, họ đã được đào tạo lại và tham dự vào nhiều công việc của Liên đoàn. Cụ thể, trên bề mặt Trái đất hiện nay, họ ở đây để giúp những linh hồn u ám thức tỉnh và nhân thức được về quá trình chuyển đổi của thế giới đang diễn ra. Họ đang giúp những người bướng bỉnh nhận ra sự thật, họ thúc đẩy quá trình công bố thông tin về sự hiện diện của chúng tôi và họ làm việc với tất cả mọi cấp độ để thay đổi Cuộc sống của chính bản thân họ, cũng như thay đổi thế giới của bạn.

Chúng tôi muốn truyền năng lượng của vũ trụ mà chúng tôi đang cảm thấy trong mình cho những linh hồn thân yêu. Khi làm như vậy sẽ là một cách để giới thiệu cho bạn các nguồn năng lượng tinh khiết hơn trong quá trình tiến hóa liên tục của bạn vào trạng thái ý thức tinh khiết. Sự tiến hóa này sẽ được giải thích một cách nghiêm túc, khi sự thật về sự tồn tại của chúng tôi và nhiều sự thật khác được công bố đầy đủ. Bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết về tổ chức của chúng tôi. Rằng hầu hết các thông tin quan trọng, chúng tôi vẫn không thể thể ngay một lúc truyền đạt thông qua kênh này ".

Như đã thấy, có nhiều điều vẫn không thể nói ra, liên quan đến quá trình tiến hóa của chúng ta, liên quan tới sự tồn tại của Liên đoàn Thiên hà, công nghệ và hỗ trợ của họ đang có và sẽ có mặt ở đây, vì bản chất phức tạp của những cuộc thảo luận như vậy. Chúng ta đang học tập và tiến hóa theo cách của chúng ta vào các cõi cao trên hành tinh đặc biệt này. Chúng ta vẫn đang tiến hành các bước trên con đường thức tỉnh ý thức, chúng ta đang dần cởi mở vào những chiều kích cao hơn, nhận được nhiều sự thật liên chiều không gian . Sẽ tơi ngày mỗi chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên của Liên đoàn, và họ vẫn luôn đang chờ đợi  chúng ta nhớ đến họ.

Chúng ta sẽ không tồn tại trong giới hạn của nhận thức. Mỗi người trong chúng ta đang thức tỉnh trong các cách riêng, nhưng chúng ta đã và đang mở rộng nhận thức, đập vỡ những hạn chế bao quanh nhân loại. Chúng ta đang được đánh thức với bản tính tự nhiên vô hạn có sẵn bên trong. Trong quá trình thức tỉnh này, nhiều sinh mệnh Thiên hà và Thiên nhân từ chiều kích cao hơn giao tiếp với chúng ta, hỗ trợ chúng ta trong quá trình tiến hóa. Chúng ta đang nhận được nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn để chúng ta đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc sống cá nhân, trên trường quốc tế, trong từng giây phút.

Nguồn : Lightworkers.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét