Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Tăng trưởng Tâm linh trong môi trường thù địch và tiêu cực26-Sep-2012 .Sáng nay sau giờ thiền buổi sáng và xử lý hàng loạt rắc rối từ các vụ tấn công tâm thần nhằm vào tôi .Tôi đã cầu nguyện để có lời giải đáp thích hợp .Sau một cuộc trao đổi bằng điện thoại rất lâu với người bạn Tâm giao. Tôi đi làm công việc hàng ngày .Vài giờ sau , tôi đọc được tin nhắm này trên Internet như là đáp ứng lời cầu nguyện ban sáng .Dưới đây là Phỏng dịch tin nhắn mà tôi đọc được .

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Đường Tu Mới: Thời đại Chuyển đổi và Pháp tu hành ( Phần 1)

Đường Tu Mới: Thời đại Chuyển đổi và Pháp tu hành ( Phần 1)

Tất cả chung ta trên trái đất hiện nay đang trên hành trình trở về Nguồn. Trái đất đang và sẽ kết thức các chu kỳ của Cô trên hành trình tiến hóa. Đây là 1 sự kiện thiên văn học. Không phụ thuộc vào ý trí của Nhân loại.