Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Bản thảo sống còn - Phân 210 -Ngày 18/10/2012

---- Bài Đang Edit ----Như các bạn đã nhận thấy bây giờ, tất cả mọi thứ được đẩy nhanh tiến độ, và cả thế giới bên ngoài và bên trong là dần trở nên dễ nhận thấy hơn. Bạn có thể cảm thấy mình giống như đang ở  trong một chiếc xe lửa chạy trốn, không chắc chắn về hướng đi, một chút sợ hãi về tốc độ, và không có chút  ý tưởng nào về nơi đến.