Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thông điệp SaLuSa. Ngày 26.09.2014


Thông điệp SaLuSa. Ngày 26.09.2014


Dẫn kênh : Mike Quinsey

Hiện nay trên Trái đât có hai nhóm  linh hồn riêng biệt. Một nhóm đại diện cho những người đã Khai mở Ý thức, thức tỉnh Tâm linh, tự thay đổi nêp sống của họ để hòa mình vào cuộc sống mới. Đồng thời có nhóm người đang bị mắc kẹt lại trong các rung động thấp. Nhóm người mắc kẹt này không có hoặc có rất ít nỗ lực để hiểu vị trí của họ. Khi Linh hồn chưa đánh thức con người thật của họ, thì  họ vẫn sẽ tiếp tục chỉ tin những gì họ nhìn thấy trước mắt mà thôi.