Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Thời đại Chuyển đổi và Pháp tu hành (Phần 2 ) Thời đại Chuyển đổi và Pháp tu hành (Phần 2 )

Phần 1 xin coi ở đây : http://zoom2012.blogspot.com/2012/09/thoi-ai-chuyen-oi-va-phap-tu-hanh.html

Hệ thống Linh thể của con người. 


Con người không đơn giản chỉ là Thân xác vật lý này. Con người bao gồm Thân xác và các Linh thể. Các Linh thể là một hệ thống các cơ thể năng lượng, trường năng lượng sinh học của con người. Các Linh thể luôn có sẵn ở đó, ở bên ngoài nhận thức của 5 giác quan. Chúng vẫn luôn tồn tại dù chúng ta có nhận thức được hay không. Tất cả các trường năng lượng sinh học của có thể tạo ra Linh thể Etheric, đây là nền tảng sinh học và sức khỏe thể chất của mỗi cá nhân. Tất cả các cảm xúc tạo ra linh thể cảm xúc. Tất cả các suy nghĩ đều ở trong Linh thể của Suy nghĩ. Tất cả các Nhân quả liên quan ở trong Linh thể Nhân quả.... còn nhiều loại Linh thể khác nữa. Tên gọi các Linh thể này ở các truyền thống Tâm linh là khác nhau. Nơi gọi là Phách- Vía-Hồn-Trí-Alại-Da-Thức.. Nơi thì gọi là 4D-5D-6D-Etheric...