Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

ARCTURIANS: ÁNH SÁNG đang tăng .

Các ARCTURIANS: ÁNH SÁNG đang tăng
 08 Tháng Mười Hai 2013


~ Chuyển của Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

Những người thân yêu, chúng tôi thấy nhiều nhiều hơn nữa niềm hy vọng và ánh sáng đang tăng lên trên Trái đất. Bạn không cảm nhận được điều này như chúng tôi thấy, bởi vì bạn đang ở giữa các chuyển đổi đó. Tin tức và phương tiện truyền thông chỉ các báo cáo các sự kiện chỉ tiêu cực. Rất nhiều trong số tin tức đó là biểu hiểu sâu rộng hơn quá trình thanh toán bù trừ đang thực sự diễn ra.

Trái đất, bản thân Gaia, là một Sinh mệnh đang sống ... Những túi của năng lượng cổ xưa vẫn còn chất chứa trên thân thể của cô. Khối năng lượng cũ phải được xóa đi để cho phép trong các nguồn năng lượng ánh sáng cao hơn từ vũ trụ đang tới thấm vào Cô. Tất cả đang được tiến hành theo đúng kế hoạch.  Cả ở bên trong và bên ngoài Trái đât. Vì vậy, xin cố gắng không phán xét tình hình thực tế theo ngoại hình bên ngoài, hay theo tiêu chuẩn chỉ của thế giới Ba chiều.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Năng lượng Trái Đất mới.


Năng lượng Trái Đất mới.

Ngày 21 tháng 12 năm 2013

Dẫn kênh : Celia Fenn

Gia đình yêu quý của Ánh sáng, trong tháng 12 này của năm 2013 và vào tháng 1 năm 2014, Trái đất có nhiều thay đổi lớn. Cô mạnh mẽ điều chỉnh tần số và bắt đầu neo đậu Tần số Ánh sáng Vàng của thời Đại Hoàng Kim vào bản thân.

Mặt trời của bạn đang thay đổi để hỗ trợ sự thay đổi tần số này trên Trái đất. Các hoạt động năng lượng mặt trời với cường độ cao trong sáu tháng qua đã hỗ trợ mạnh mẽ quá trình Tái sinh tần số Ánh sáng mới trên Trái đất. Quá trình truyền năng lượng giữa Mặt trời và Trái đất đã cho phép sinh ra và neo đậu một  tần số mới của Ánh sáng có rung động cao vào Trái đất.